Гальперин Александр, Гальперін Олександр, Halperin Alexander
Гальперин Александр, Гальперін Олександр, Halperin Alexander
Дніпропетровська державна медична академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsma.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз літературних даних щодо впливу важких металів на серцево-судинну систему
ОО Нефьодова, ОВ Кузнєцова, ІП Задесенець, ОІ Гальперін
Вісник проблем біології і медицини 1 (4), 2017
12017
Оцінка впливу кадмію на розвиток кістково-хрящової патології та роль сукцинатів в корекції Сd-індукованої цитотоксичності
ОО Нефьодова, ОС Шевченко, ОІ Гальперін, ІВ Шевченко, ІГ Башта, ...
Полтавський державний медичний університет, 2021
2021
Кадмій-індуковані зміни яєчок: актуальний погляд на сучасний стан проблеми (огляд літератури)
ОО Нефьодова, ВВ Грузд, ОІ Гальперін, ОВ Бойко, ОГ Козловська, ...
Вісник проблем біології і медицини= Bulletin of problems biology and …, 2021
2021
Експериментальне визначення кардіотоксичності солей кадмію та цитратів мікроелементів
ВФ Шаторна, ВІ Гарець, ІІ Кононова, ОІ Гальперін
Вісник проблем біології і медицини= Bulletin of problems biology and …, 2020
2020
Визначення модифікуючої дії цитратів металів на ембріотоксичність солей кадмію в ембріогенезі щура
ОІ Гальперін, РК Мальчугін, КМ Руденко, ОС Шевченко
Новини і перспективи медичної науки: зб. мат. XІХ конф. студ. та мол. учених …, 2019
2019
Експериментальне визначення впливу цитратів металів на ембріотоксичність солей кадмію в ембріогенезі щурів
ВФ Шаторна, ОО Нефьодова, ВІ Гарець, ОІ Гальперін, ГВ Дефорж, ...
Світ медицини та біології 2, 210-214, 2019
2019
Вплив цитратів церію та германію на хід ембріогенезу щура на тлі кадмієвої інтоксикації
ОО Нефьодова, ОІ Гальперін, ВФ Шаторна
Вісник проблем біології і медицини 1 (1 (148)), 2019
2019
Значення мікроелементів церію та германію для підтримки морфо-функціонального статусу організму
ОІ Гальперін, КО Руденко, ІО Придиус, АМ Каплуненко, ГМ Фролова
Вісник проблем біології і медицини 2 (1 (149)), 2019
2019
Модифікуючий вплив нанокомпозиту (йод+ сірка) на ембріотоксичність хлориду кадмію в ембріогенезі щура
ОО Нефьодова, ОІ Гальперін
Український журнал медицини, біології та спорту, 46-51, 2018
2018
Порівняння ембріотропної дії солей кадмію на ембріогенез щурів в експерименті
ОО Нефьодова, ОІ Гальперін
Вісник проблем біології і медицини 1 (3 (145)), 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10