Гладюк Микола Миколайович
Гладюк Микола Миколайович
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічний
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Структура методичних компетенцій майбутніх учителів хімії
ММ Гладюк, БД Грищук
Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіонального …, 2006
52006
Дидактичні матеріали з хімії. 10 клас
ММ Гладюк
Тернопіль: Підручники і посібники 96, 2003
52003
Хімія : підручник для 8 кл. загальноосвіт.навч.закл.
ГММ Дячук Л.С.
Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2016
4*2016
Хімія : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл
ММГ Л.С. Дячук
Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015
3*2015
Природознавство : підручник для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл.
ГММ Гладюк Т.В.
Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015
32015
Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до ознайомлення дітей з природою
Т Гладюк, М Гладюк
Осадца ЮВ, 2019
22019
Природознавство в таблицях. 4 клас
ММГ Н.О.Будна, Т.В.Гладюк
Тернопіль :Навчальна книга – Богдан, 2015
1*2015
Міжпредметні зв՚ язки хімії, біології та фізики під час вивчення інтегрованого курсу «Природознавство» в старшій школі
ІА Мерецька, ММ Гладюк
Вектор, 2021
2021
Міжпредметні зв’язки хімії з предметами природничого циклу в старшій школі
МВ Алекян, ММ Гладюк
Вектор, 2021
2021
Лекційно-семінарська система вивчення вуглеводнів в загальноосвітній школі
СЮ Черній, ММ Гладюк
Вектор, 2021
2021
Організація вивчення груп металічних елементів шляхом використання багатокомпонентних завдань
АП Ванкевич, ММ Гладюк
Вектор, 2021
2021
Вивчення класів n-вмісних органічних сполук на основі модульного підходу
ДС Божук, ММ Гладюк
Вектор, 2021
2021
Використання гематологічних показників риб для оцінки забруднення води іонами Fe3+
В Хоменчук, М Гладюк, О Рабченюк, В Курант
Тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Якість води …, 2021
2021
Спеціальна методична підготовка магістрантів хімії до роботи в умовах профільної школи
ММ Гладюк
Вектор, 2020
2020
Общая гидробиология
БС Ляврин, ВА Хоменчук, ММ Гладюк
Гидробиологический журнал 56 (5), 2020
2020
Навчально-дослідний практикум в профільній школі як форма реалізації міжпредметних звязків хімії з біологією
ММ Гладюк, ТВ Гладюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації інтегрованого підходу в навчанні учнів
ММ Гладюк
Вектор, 2018
2018
Актуальні проблеми методичної підготовки вчителя природничих дисциплін до роботи в умовах профільної школи
ММ Гладюк, ТВ Гладюк
Вектор, 2018
2018
Якість підготовки майбутніх учителів загальноосвітньої школи до викладання природничих дисциплін
ТВ Гладюк, ММ Гладюк
Тернопіль, Тайп, 2017
2017
Комплексні навчальні завдання з хімічної технології як форма індивідуалізації навчальної діяльності студентів
ММ Гладюк
Терно-граф, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20