Подписаться
Пузік Володимир Кузьмич
Пузік Володимир Кузьмич
ХНТУСГ імені Петра Василенка
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Doslidna sprava v ahronomii
AO Rozhkov, VK Puzik, SM Kalenska, LM Puzik, SI Popov, NM Muzafarov, ...
Knyha 2. Statystychna obrobka rezultativ ahronomichnykh doslidzhen, 2016
372016
Дослідна справа в агрономії. Кн. 1: Теоретичні аспекти дослідної справи
АО Рожков, ВК Пузік, СМ Каленська, ЛМ Пузік, СІ Попов, ...
Х.: Майдан, 2016
262016
Екзометаболіти культурних злаків та їх роль у фітоценозах
ВК Пузік, ГФ Наумов
Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ докучаєва, 2003
172003
Особливості схрещування м’якої пшениці та жита залежно від дії різних доз гамма-променів
ОВ Панкова, ВК Пузік
Селекція і насінництво, 99-105, 2012
142012
Использование аллелопатических свойств прорастающих семян в селекции и семеноводстве полевых культур
ГФ Наумов, ВК Пузик
Пути совершенствования приемов селекции и семеноводства полевых культур 318 …, 1985
121985
Технологія зберігання і переробки зерна: навч. посіб
ЛМ Пузік, ВК Пузік
Харків: ХНАУ, 2013
112013
та ін. Дослідна справа в агрономії: навч. посіб.: у 2 кн
АО Рожков, ВК Пузік, СМ Каленська
Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи, 0
11
Состояние почв и оценка окружающей среды вокруг полигона твердых бытовых отходов
ИН Бузина, ВК Пузик
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 102-106, 2014
102014
Вивчення жирно-кислотного складу олії з насіння сафлору, культивованого в умовах Східного Лісостепу, і перспективи його використання
ВК Пузік, ЄА Криштоп, ВВ Волощенко
Харків: ХНАУ, 2015
82015
Управління продуктивністю посівів пшениці твердої ярої в Лівобережному та Північному Лісостепу України
АО Рожков, В Пузік, СМ Каленська, ЛМ Пузік, МА Бобро, ОВ Чигирин, ...
Харків: Майдан, 2015
72015
Стан і перспективи вирощування та формування ринку соняшнику в Україні
ВК Пузік, ВМ Петров, ЯВ Бабарика
Посібник українського хлібороба, 2014
72014
Зміна поживного режиму за різних способів основного обробітку ґрунту під горох
ВД Синявін, ВК Пузік
Наук. пр. Полтавської ДАА 4 (23), 218-222, 2005
52005
Формування продуктивності тритикале ярого в Лівобережному Лісостепу України
АО Рожков, В Пузік, СМ Каленська, МА Бобро, ЛМ Пузік
Х.: Майдан, 2015
42015
Studying the loss of mass by cauliflower depending on agrobiological factors, varietal features, and package technique
L Pusik, V Pusik, V Vlasovets, L Gaevaya, А Rozhkov, N Lyubymova, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 22-31, 2019
32019
Гібридизація зернових залежно від гідротермічних умов
ОВ Панкова, ВК Пузік, АМ Фесенко, ВВ Безпалько
Інженерія природокористування, 15-18, 2017
32017
Параметры префлоральных междоузлий растений тритикале яровой в зависимости от норм высева и способов посева
АА Рожков, ВК Пузик
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 58-63, 2013
32013
Характеристика розвитку посівів тритикале ярого за проведеними фенологічними спостереженнями
АО Рожков, ВК Пузік
Аграр. вісн. Причорномор’я: зб. наук. пр.(с.-г. науки).–Вип 66, 67-73, 2013
32013
Польова схожість і виживаність рослин тритикале ярого за різних варіантів ценотичної напруги
АО Рожков, ВК Пузік
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2013
32013
Перспективи вирощування та використання нуту під час глобальних змін клімату
АЄ Тітова, ВК Пузік
Харків: ХНАУ, 2013
32013
Конкурентноспроможність вітчизняних сортів дині
ЛМ Пузік, В Пузік
Харківський національний аграрний університет ім. ВВ Докучаєва, 2005
32005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20