Пузік Володимир Кузьмич
Пузік Володимир Кузьмич
ХНТУСГ імені Петра Василенка
Подтвержден адрес электронной почты в домене khntusg.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Doslidna sprava v ahronomii
AO Rozhkov, SM Kalenska, LM Puzik, NM Muzafarov, VY Bukhalo
Knyha 2. Statystychna obrobka rezultativ ahronomichnykh doslidzhen, 2016
262016
Екзометаболіти культурних злаків та їх роль у фітоценозах
ВК Пузік, ГФ Наумов
Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ докучаєва, 2003
162003
Дослідна справа в агрономії
АО Рожков, В Пузік, СМ Каленська, ЛМ Пузік, СІ Попов, НМ Музафаров, ...
Харків. Майдан, 2016
112016
Особливості схрещування м’якої пшениці та жита залежно від дії різних доз гамма-променів
ОВ Панкова, ВК Пузік
Селекція і насінництво, 99-105, 2012
112012
Использование аллелопатических свойств прорастающих семян в селекции и семеноводстве полевых культур
ГФ Наумов, ВК Пузик
Пути совершенствования приемов селекции и семеноводства полевых культур 318 …, 1985
101985
Вивчення жирно-кислотного складу олії з насіння сафлору, культивованого в умовах Східного Ліслстепу та перспективи його використання
В Пузік, ЄА Криштоп, ВВ Волощенко
52015
Управління продуктивністю посівів пшениці твердої ярої в Лівобережному та Північному Лісостепу України
АО Рожков, В Пузік, СМ Каленська, ЛМ Пузік, МА Бобро, ОВ Чигрин, ...
Харків. Майдан, 2015
52015
Формування продуктивності тритикале ярого в Лівобережному Лісостепу України
АО Рожков, В Пузік, СМ Каленська, МА Боборо, ЛМ Пузік
Харків. Майдан, 2015
42015
Состояние почв и оценка окружающей среды вокруг полигона твердых бытовых отходов
ИН Бузина, ВК Пузик
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2014
42014
Стан і перспективи вирощування та формування ринку соняшнику в Україні
В Пузік, ВМ Петров, ЯВ Бабарика
Київ, 2014
42014
Алелопатично активні з’єднання злаків і їх роль у агрофітоценозах Х
ВК Пузік
Харк. нац. аграр. ун-т ім. ВВ докучаєва, 2002
32002
Технологія переробки продукції рослинництва
ЛМ Пузік, В Пузік, АО Рожков
22015
Параметры префлоральных междоузлий растений тритикале яровой в зависимости от норм высева и способов посева
АА Рожков, ВК Пузик
Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 58-63, 2013
22013
Польова схожість і виживаність рослин тритикале ярого за різних варіантів ценотичної напруги
АО Рожков, ВК Пузік
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2013
22013
Перспективи вирощування та використання нуту під час глобальних змін клімату
АЄ Тітова, ВК Пузік
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
22013
Схрещуваність різних видів пшениці і жита залежно від дії гама-променів на материнську рослину
ОВ Панкова, ВК Пузік
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія, 88-94, 2011
22011
Вплив гама-променів на мітотичну активність та частоту мітотичних порушень клітин кореневої меристеми ярих пшениць
ОВ Панкова, ВК Пузік
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2010
22010
Класифікація та виділення джерел якісного складу зразків колекції нуту за вмістом білка та олії
ВК Пузік, АЄ Тітова
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 24-29, 2018
12018
Коефіцієнти фенотипічної та агрономічної стабільності нуту до шкідників
АЄ Тітова, ВК Пузік, ЛМ Пузік
International Scientific and Practical Conference World science 3 (4), 9-13, 2018
12018
Потенціал стійкості колекції нуту до аскохітозу та фузаріозу
А Тітова, В Пузік
Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20