Follow
Michael Lvov
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль родного языка в становлении духовного мира личности (Опыт моделирования)
МР Львов
Русский язык в школе, 3-8, 2001
1142001
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
1122002
Концепція програмної системи підтримки математичної діяльності
МС Львов
НПУ імені МП Драгоманова, 2003
682003
Шкільна система комп’ютерної алгебри ТерМ 7-9. Принципи побудови та особливості використання. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи …
МС Львов
К.: НПУ ім. Драгоманова, 10, 2005
642005
Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом
МС Львов, ОВ Співаковський, ДЄ Щедролосьєв
Комп’ютер у школі та сім’ї 2, 3-6, 2007
532007
Социальные сети как средство организации учебного процесса
ТЛ Архипова, НВ Осипова, МС Львов
Інформаційні технології в освіті, 7-18, 2015
522015
Терм VII–шкільна система комп’ютерної алгебри
МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї 7, 27-30, 2004
502004
Simulation technologies of virtual reality usage in the training of future ship navigators
MS Lvov, HV Popova
Видавничий центр Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, 2019
422019
Основные принципы построения педагогических программных средств поддержки практических занятий
МС Львов
Управляющие системы и машины 6, 70-75, 2006
422006
Використання методів комп’ютерної алгебри та технології символьних перетворенеь в педагогічних програмних системах. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб./Кол. авт
МС Львов
К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 110-113, 2004
352004
Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць/Редкол
МС Львов, ОВ Співаковський, ВС Круглик
К.: НПУ ім. МП Драгоманова 3 (10), 2005
342005
Choosing the first educational programming language
V Kruglyk, M Lvov
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2012
272012
Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій
MS L’vov
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 107-114, 2008
262008
Педагогiчнi технологiї та педагогiчно орiєнтованi програмнi системи: предметно-орiєнтований пiдхiд
ОВ Спiваковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнiн, ТА Гуржiй, ...
Комп'ютер у школi й сiм’ї, 17, 2002
262002
Шляхи удосконалення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” у педагогічному вузі
ОВ Співаковський, МС Львов
Комп’ютер у школі та сім’ї, 22-24, 2001
232001
Discovery of invariant equalities in programs over data fields
AA Letichevsky, MS Lvov
Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 4, 269-286, 1993
201993
Інноваційні методи управління інформаційними активами вищого навчального закладу
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов
Комп'ютер у школі та сім'ї, 3-7, 2013
192013
Алгебра з комп ‘ютером
М Львов, Н Львова
К.: Шк. світ, 2007
182007
Polynomial invariants for linear loops
MS Lvov
Cybernetics and Systems Analysis 46, 660-668, 2010
172010
About one algorithm of program polynomial invariants generation
MS Lvov
Eds.: M. GIESE, T. JEBELEAN Proc. WING, 85-99, 2007
172007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20