Follow
Ірина Сергіївна Холмогорцева (Курсова)
Ірина Сергіївна Холмогорцева (Курсова)
Other namesIryna Kholmohortseva
доцент кафедри іноземних мов професійного спрямування Харківськоий національногий університет імені
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Анекдот как разновидность речевых жанров
ВА Дмитренко (Самохіна), ИС Курсова
Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика …, 2004
112004
Діалогічні відношення жанру британської фольклорної п‘єси
ІС Холмогорцева
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2016
42016
Прецедентне ім’я як засіб актуалізації діалогічних відношень у британській фольклорній п’єсі
ІС Холмогорцева
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
32015
Концепція «Іншого» М.М.Бахтіна в аспекті інтертекстуальності
І Холмогорцева
XV наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина …, 2016
22016
Теорія діалогізму як основа референції на рівні тексту та дискурсу
І Холмогорцева
V міжнародний науковий форум «Сучасна англістика і романістика: перший рубіж …, 2013
22013
Роль інтердискурсивних зв’язків у створенні емотивності фентезі-романів Террі Пратчетта
ІС Холмогорцева
Нова філологія, 298-303, 2022
12022
Prerequisites for the study of urban language and speech in the sociolinguistic aspect: on the example of the Pittsburg dialect in the USA
K Vulkova, N Styrnik, L Kulakevych, T Kyrpyta, I Kholmohortseva
Ad Alta. Journal of Interdisciplinary Research 12 (01. Special Issue XXV …, 2022
12022
Британська фольклорна пєса і її авантекст
ІС Холмогорцева
12016
Комунікативний аспект британської фольклорної п’єси
ІС Холмогорцева
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2014
12014
Британська фольклорна п’єса як джерело прецедентності в англійській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття
І Холмогорцева, Н Савченко
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2013
12013
Фольклорна традиція–базова риса інтертекстуальності текстів народної культури
ІС Холмогорцева
Редакційна колегія, 118, 2011
12011
Британський фольклор: школи, напрямки, об’єкти дослідження
І Холмогорцева
Нова філологія, С. 217-221, 2011
12011
КАРНАВАЛІЗАЦІЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ТЕРРІ ПРАТЧЕТТА
ІС Холмогорцева
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради факультету іноземних мов …, 2022
2022
Категорія інтертекстуальності vs. авантекст
I Kholmogortseva
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2020
2020
ІНТЕРДИСКУРСИВНІСТЬ ЯК МЕХАНІЗМ КАТЕГОРІЇ ЕМОТИВНОСТІ
ІС Холмогорцева
Рекомендовано до оприлюднення рішенням вченої ради факультету іноземних мов …, 2020
2020
Implementation of Place-Based Learning Principles with ESP Students
I Kholmohortseva, I Avdieienko
Thinking Globally - Teaching Locally: Book ofPapers of the 2019 National …, 2019
2019
Функціональний потенціал реципієнта у карнавальному дискурсі
І Холмогорцева
Нова філологія, 84-91, 2019
2019
On peculiarities of choosing supplementary texts in ESP classroom
I Kholmohortseva, I Avdieienko
ELT in Ukraine: New Ways to Success: Book of Conference Papers, 64-66, 2018
2018
Specific Features of British Folk Play Title
IS Kholmohortseva
Лінгвістичні студії, 131-134, 2018
2018
Интермедиальные заимствования в фольклорных текстах (на материале британской фольклорной пьесы)
ИС Холмогорцева
Science Review 7 (7, Vol. 5), 20-24, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20