Галина Гончаровська
Галина Гончаровська
ТНПУ ім.В.Гнатюка, викладач кафедри практичної психології,
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Cоціально–психологічні чинники становлення самооцінки дитини дошкільного віку
ГФ Гончаровська
Проблеми сучасної психології 8, 2010
32010
Формування готовності майбутніх психологів до діяльності з дітьми дошкільного віку в умовах навчання у виші
ГФ Гончаровська
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
22014
Проблема становлення особистості студентів–практичних психологів у процесі формування їх готовності до майбутньої діяльності з дітьми дошкільного віку
Г Гончаровська
Психологія особистості, 32-39, 2012
22012
Науково–теоретичні аспекти здійснення психологічного супроводу дітей дошкільного віку з порушеннями емоційної сфери
ГФ Гончаровська
Проблеми сучасної психології 16, 2012
22012
Наступність як принцип діяльності дошкільного закладу та початкової школи
Г Гончаровська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
12009
Психолого-педагогічний супровід емоційно-соціального розвитку дітей дошкільного віку
ГФ Гончаровська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Умови розвитку творчих здібностей дітей з обмеженими функціональними можливостями
ГФ Гончаровська
2018
ПІДГОТОВКА ПСихОлОГІВ ДО РОбОТи З бАТьКАМи ДІТЕЙ ДОШКІльНОГО ВІКу, СхильНих ДО ПРОЯВІВ АГРЕСиВНОЇ ПОВЕДІНКи
ГФ Гончаровська
ПЕДАГОГІчНА ТА ВІКОВА ПСихОлОГІЯ, 32, 2017
2017
Ігрова терапія як засіб оптимізації дитячо-батьківських стосунків дітей з особливими потребами
ГФ Гончаровська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
2017
Гармонізація емоційного здоров’я дітей дошкільного віку
Г Гончаровська
ТОВ Видавнича група" Шкільнийсвіт", 2017
2017
Психолого-педагогічні умови оптимізації підготовки майбутніх психологів до корекції емоційного розвитку дітей дошкільного віку
ГФ Гончаровська
ГО" Львівська педагогічна спільнота", 2017
2017
Структура та особливості готовності майбутніх психологів до корекції емоційного розвитку дітей дошкільного віку
ГФ Гончаровська
Научные исследования современных ученых, 62-68, 2016
2016
Емоційні порушення дітей дошкільного віку: причини та ефективні шляхи їх корекції у контексті запобігання насильству
Г Гончаровська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
РЕФЛЕКСІЯ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ ПСИХОЛОГІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ГФ Гончаровська
ББК 74.58 В53, 142, 2012
2012
Адамська І.–аспірантка кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Гаджаман А.–аспірант кафедри …
О Гончаренко, І Заболотна, М Казьмирчук, І Кизименко, А Коцур, ...
Савченко Олександра. Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу............................ 4 Казакова Наталія. Діагностика обдарованості в дітей молодшого шкільного …
О Кормило, Г Гончаровська
Zinovia Karpenko
М Гасюк, В Голован, Г Гончаровська, І Гуляс, В Житарюк, Є Карпенко, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17