Подписаться
Галина Гончаровська
Галина Гончаровська
ТНПУ ім.В.Гнатюка, викладач кафедри практичної психології,
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблема становлення особистості студентів–практичних психологів у процесі формування їх готовності до майбутньої діяльності з дітьми дошкільного віку
Г Гончаровська
Психологія особистості, 32-39, 2012
72012
Cоціально–психологічні чинники становлення самооцінки дитини дошкільного віку
ГФ Гончаровська
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2010
62010
Особливості стресостійкості та вибір копінг-стратегій старшими підлітками
ОМ Кормило, РС Чіп, ГФ Гончаровська
22022
Формування готовності майбутніх психологів до діяльності з дітьми дошкільного віку в умовах навчання у виші
ГФ Гончаровська
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2014
22014
Науково–теоретичні аспекти здійснення психологічного супроводу дітей дошкільного віку з порушеннями емоційної сфери
ГФ Гончаровська
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2012
22012
Підготовка психологів до роботи з батьками дітей дошкільного віку, схильних до проявів агресивної поведінки
ГФ Гончаровська
Теорія і практика сучасної психології 6 (2), 32-37, 2019
12019
Ігрова терапія як засіб оптимізації дитячо-батьківських стосунків дітей з особливими потребами
ГФ Гончаровська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
12017
Наступність як принцип діяльності дошкільного закладу та початкової школи
Г Гончаровська
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
12009
Соціально-психологічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в центрах медичної реабілітації
ГФ Гончаровська, В Хориняк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Чинники розвитку емоційного інтелекту молодших школярів
ГФ Гончаровська, Т Пшебильська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Інноваційні технології сучасної освіти для сенсомоторного розвитку дошкільників з особливими освітніми потребами
ГФ Гончаровська, Л Беднарчук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Професійна підготовка психологів у контексті психологічної реабілітаційної практики
РС Чіп, ГФ Гончаровська, ОМ Кормило
Вектор, 2023
2023
Діалогізація навчального процесу в контексті підготовки майбутніх психологів до консультаційної діяльності в соціальній сфері
ГФ Гончаровська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Освітні технології формування професійної готовності здобувачів вищої освіти до надання консультаційних послуг
ГФ Гончаровська, ОМ Кормило, РС Чіп
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія …, 2022
2022
Особливості психологічної підтримки батьків та дітей з особливими освітніми потребами в процесі реабілітації
ГФ Гончаровська, ОМ Кормило, РС Чіп
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Психологічні особливості готовності майбутніх психологів до консультаційної діяльності
ГФ Гончаровська, Т Андрійчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022
2022
Психологічні особливості розвитку особистісної ідентичності підлітків
РС Чіп, ОМ Кормило, ГФ Гончаровська
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія …, 2022
2022
Ґендерна проблематика у професійній підготовці майбутніх психологів
РС Чіп, ОМ Кормило, ГФ Гончаровська
Національний авіаційний університет, 2022
2022
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ
РС ЧІП, ОМ КОРМИЛО, ГФ ГОНЧАРОВСЬКА
Теоретичні та практичні аспекти підготовки психологів у закладах вищої …, 2022
2022
Проблема ґендерної ідентичності зростаючої особистості у контексті психології конфлікту
РС Чіп, ГФ Гончаровська
Тайп, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20