Підписатись
Мазур Наталія, Mazur Nataliia
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Quality of life of the youth: assessment methodology development and empirical study in human capital management
M Tvaronavičienė, N Mazur, H Mishchuk, Y Bilan
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 35 (1), 1088-1105, 2022
632022
Роль стимулів у системі мотивації персоналу
НО Мазур
Формування ринкової економіки: зб. наук. праць Київського національного …, 2005
262005
Формування системи мотивації продуктивності персоналу підприємства
НО Мазур
Львівська політехніка, 2004
232004
Прожитковий мінімум у системі соціальних стандартів життя: вітчизняний і зарубіжний досвід
НО Мазур, АВ Ткачук
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 146-151, 2016
102016
Механізми ринкового господарювання: галузеві особливості
ВЯ Гуменюк
Рівне.: НУВГП, 2005
72005
Мотивація і стимулювання персоналу: теоретичні аспекти
НО Мазур
Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка.–2002 …, 0
7
Підвищення продуктивності праці робітників на основі диверсифікації систем заробітної плати
НО Мазур
Інноваційна економіка, 193-198, 2014
62014
Гармонізація потреб і стимулів в системі мотивації персоналу
НО Мазур
Вісник Українського державного університету водного господарства та …, 0
6
Надомна праця: переваги для малого бізнесу
НО Мазур
Вісник Хмельницького національного університету 3 (4), 78-81, 2010
52010
Систематизація показників і джерел інформації кількісного руху персоналу організації
НО Мазур, НВ Вербицька
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 166-174, 2017
42017
Порівняльне оцінювання демографічної безпеки регіонів України
НО Мазур
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 115-124, 2015
32015
Застосування гнучких режимів робочого часу для стимулювання фахівців та професіоналів
НО Мазур
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
32010
Управління розвитком трудового потенціалу України:[Монографія]/за ред. д. е. н. ГГ Савіної
ГГ Савіна
Херсон. ХНТУ МОН України. Видавництво ПП Вишемирський ВС, 2010
32010
Human resources management as a component of the sustainable development of the water management complex
N Mazur, N Kovshun, S Moshchych, N Nalyvaiko
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1126 (1), 012038, 2023
22023
Урахування молодіжної міграції при формуванні пріоритетів регулювання ринку праці України
NЕ Kovshun, NО Mazur
Bulletin National University of Water and Environmental Engineering 4 (92 …, 2020
22020
Регіональні особливості забезпечення якості життя населення України
НО Мазур, АВ Ткачук
Стратегія економічного розвитку України, 81-89, 2017
22017
Використання методу «360 градусів» для оцінювання робітників виробничих підприємств
НО Мазур
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
22011
Тенденції та мотиви розвитку волонтерства в Україні
НО Мазур, ЯО Целюх
Вісник Національного університету водного господарства та …, 0
2
Методологічні засади формування системи мотивації персоналу
НО Мазур
Вісник Українського державного інституту водного господарства та …, 0
2
Мотивація та стимулювання персоналу в контексті логістики
ВЯ Гуменюк, НО Мазур
Вісник НУ “Львівська політехніка”. Логістика.–2003.–№, 381-386, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20