Давидов О.І.
Давидов О.І.
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
НазваниеПроцитированоГод
Фінансова глобалізація і стратегія формування фондового ринку в країнах з перехідною економікою
ОІ Давидов, ГО Карайченцева
Стратегічна панорама, 113-119, 2001
8*2001
Інвестиційна привабливість цінних паперів в Україні
Давидов ОІ, Яріш ОВ
Фінанси України, 130-140, 2001
82001
Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України
ОІ Давидов, ТВ Лапшина
Фінанси України, 68-75, 2008
52008
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АКЦІЙ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ (на матеріалах Полтавської області)
ОІ Давидов, ГО Крамаренко, ЮВ Петленко
5*2005
Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах
О Давидов
Економіка України, 84-87, 1994
51994
Зростання вартості підприємства як цільовий критерій управління
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, 186-195, 2014
42014
Оптимальная структура источников финансирования инвестиций на предприятиях
А Давыдов
Экономика Украины, 84-87, 1994
41994
Оцінка вартості підприємства у контексті фінансового управління
ОІ Давидов
Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання, 53-55, 2013
2*2013
Стратегия инновационного развития экономики. Часть І. Современные инновационные трансформации
Давыдов АИ, и др.
монография/под ред. ПГ Перерви, ОИ Савченко.—Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс, 2013
2*2013
Фондові кризи у ринковій економіці
ОІ Давидов
Фінанси України, 80-86, 2000
22000
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
ОІ Давидов
Actual Problems of Economics 173 (11), 181-190, 2015
12015
Вартість підприємства як економічна категорія
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, 8-19, 2014
12014
Вартість підприємства як економічна категорія
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, С. 8-19, 2014
12014
Теоретический базис оценки стоимости предприятия
АИ Давыдов
Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 32-39, 2013
12013
ДЕПОЗИТАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ
ОІ Давидов, ЛМ Алексеєнко, ІІ Нескородєва
12010
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНО-СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ОІ Давидов
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 154-162, 2019
2019
Концепція фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств
ОІ Давидов
Одеський національний економічний університет, 2018
2018
Моделі доданої вартості як фінансові інструменти вартісно-орієнтованого управління підприємствами
ОІ Давидов
Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, можливості, перспективи …, 2018
2018
Управління вартістю підприємств у системі забезпечення їх ефективного та стійкого розвитку
ОІ Давидов
Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україн, 90-92, 2017
2017
Капітал у системі управління вартістю підприємств
ОІ Давидов
Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту на підприємствах України …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20