Давидов О.І.
Давидов О.І.
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інвестиційна привабливість цінних паперів в Україні
Давидов ОІ, Яріш ОВ
Фінанси України, 130-140, 2001
102001
Фінансова глобалізація і стратегія формування фондового ринку в країнах з перехідною економікою
ОІ Давидов, ГО Карайченцева
Стратегічна панорама, 113-119, 2001
8*2001
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АКЦІЙ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ (на матеріалах Полтавської області)
ОІ Давидов, ГО Крамаренко, ЮВ Петленко
6*2005
Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України
ОІ Давидов, ТВ Лапшина
Фінанси України, 68-75, 2008
52008
Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах
О Давидов
Економіка України, 84-87, 1994
51994
Зростання вартості підприємства як цільовий критерій управління
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, 186-195, 2014
42014
Оптимальная структура источников финансирования инвестиций на предприятиях
А Давыдов
Экономика Украины, 84-87, 1994
41994
Вартість підприємства як економічна категорія
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, 8-19, 2014
22014
Вартість підприємства як економічна категорія
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, С. 8-19, 2014
22014
Стратегия инновационного развития экономики. Часть І. Современные инновационные трансформации
Давыдов АИ, и др.
монография/под ред. ПГ Перерви, ОИ Савченко.—Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс, 2013
2*2013
Фондові кризи у ринковій економіці
ОІ Давидов
Фінанси України, 80-86, 2000
22000
Методичний інструментарій фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств
ОІ Давидов
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 93-99, 2019
12019
Модель формування фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств
ОІ Давидов
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 154-162, 2019
12019
Моделі доданої вартості підприємств: економічний зміст та особливості побудови
ОІ Давидов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 167-172, 2017
1*2017
Проблеми та перспективи застосування показника економічної доданої вартості у вартісно орієнтованому управлінні підприємствами
ОІ Давидов
Економічний аналіз, 190-198, 2017
1*2017
Визначення вартості власного капіталу під час оцінки вартості підприємств
ОІ Давидов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових …, 2017
12017
Оцінка вартості позикового капіталу у процесі визначення вартості підприємств
ОІ Давидов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2017
12017
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
ОІ Давидов
Actual Problems of Economics 173 (11), 181-190, 2015
12015
Criterion for Enterprise Market Value Maximization: Feasibility of Application in Management
OI Davydov
Actual Problems of Economics, 157-167, 2015
12015
Criterion for Enterprise Market Value Maximization: Feasibility of Application in Management
O Davydov
Actual Problems of Economics, 157-167, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20