Давидов О.І.
Давидов О.І.
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зростання вартості підприємства як цільовий критерій управління
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, 186-195, 2014
112014
Інвестиційна привабливість цінних паперів в Україні
Давидов ОІ, Яріш ОВ
Фінанси України, 130-140, 2001
112001
Фінансова глобалізація і стратегія формування фондового ринку в країнах з перехідною економікою
ОІ Давидов, ГО Карайченцева
Стратегічна панорама, 113-119, 2001
9*2001
Моделі доданої вартості підприємств: економічний зміст та особливості побудови
ОІ Давидов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 167-172, 2017
82017
Оптимальная структура источников финансирования инвестиций на предприятиях
А Давыдов
Экономика Украины, 84-87, 1994
81994
Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України
ОІ Давидов, ТВ Лапшина
Фінанси України, 68-75, 2008
52008
Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах
О Давидов
Економіка України, 84-87, 1994
51994
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АКЦІЙ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ (на матеріалах Полтавської області)
ОІ Давидов, ГО Крамаренко, ЮВ Петленко
4*2005
Методичний інструментарій фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств
ОІ Давидов
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 93-99, 2019
32019
Визначення вартості власного капіталу під час оцінки вартості підприємств
ОІ Давидов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових …, 2017
32017
Оцінка вартості позикового капіталу у процесі визначення вартості підприємств
ОІ Давидов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2017
32017
Вартість підприємства як економічна категорія
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, 8-19, 2014
32014
Вартість підприємства як економічна категорія
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, С. 8-19, 2014
32014
Проблеми та перспективи застосування показника економічної доданої вартості у вартісно орієнтованому управлінні підприємствами
ОІ Давидов
Економічний аналіз, 190-198, 2017
2*2017
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
ОІ Давидов
Actual Problems of Economics 173 (11), 181-190, 2015
22015
Управління вартістю підприємств в умовах багатоваріантності її оцінки
ОІ Давидов
Економічний простір: Збірник наукових праць, 172-185, 2015
22015
Фондові кризи у ринковій економіці
ОІ Давидов
Фінанси України, 80-86, 2000
22000
Ценные бумаги в инвестиционном процессе
А Давыдов
Экономика Украины, 71-74, 1992
21992
Оцінка інвестованого капіталу в моделі фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств
ОІ Давидов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2019
12019
Модель формування фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств
ОІ Давидов
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 154-162, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20