Підписатись
Давидов О.І.
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Моделі доданої вартості підприємств: економічний зміст та особливості побудови
ОІ Давидов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 167-172, 2017
152017
Зростання вартості підприємства як цільовий критерій управління
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, 186-195, 2014
152014
Інвестиційна привабливість цінних паперів в Україні
Давидов ОІ, Яріш ОВ
Фінанси України, 130-140, 2001
122001
Оцінка вартості позикового капіталу у процесі визначення вартості підприємств
ОІ Давидов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2017
102017
Фінансова глобалізація і стратегія формування фондового ринку в країнах з перехідною економікою
ОІ Давидов, ГО Карайченцева
Стратегічна панорама, 113-119, 2001
10*2001
Вартість підприємства як економічна категорія
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, 8-19, 2014
92014
Вартість підприємства як економічна категорія
ОІ Давидов
Актуальні проблеми економіки, С. 8-19, 2014
92014
Оптимальная структура источников финансирования инвестиций на предприятиях
А Давыдов
Экономика Украины, 84-87, 1994
81994
Визначення вартості власного капіталу під час оцінки вартості підприємств
ОІ Давидов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Збірник наукових …, 2017
72017
Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України
ОІ Давидов, ТВ Лапшина
Фінанси України, 68-75, 2008
62008
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ АКЦІЙ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ (на матеріалах Полтавської області)
ОІ Давидов, ГО Крамаренко, ЮВ Петленко
6*2005
Проблеми та перспективи застосування показника економічної доданої вартості у вартісно орієнтованому управлінні підприємствами
ОІ Давидов
Економічний аналіз, 190-198, 2017
52017
Управління вартістю підприємств в умовах багатоваріантності її оцінки
ОІ Давидов
Економічний простір: Збірник наукових праць, 172-185, 2015
52015
Оптимальна структура джерел фінансування інвестицій на підприємствах
О Давидов
Економіка України, 84-87, 1994
51994
Модель формування фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств
ОІ Давидов
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 154-162, 2019
32019
Методичний інструментарій фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств
ОІ Давидов
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 93-99, 2019
32019
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
OI Davydov
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (28), 336-343, 2019
22019
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
ОІ Давидов
Actual Problems of Economics 173 (11), 181-190, 2015
22015
Оцінка вартості підприємства у контексті фінансового управління
ОІ Давидов
Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання, 53-55, 2013
2*2013
Стратегия инновационного развития экономики. Часть І. Современные инновационные трансформации
Давыдов АИ, и др.
монография/под ред. ПГ Перерви, ОИ Савченко.—Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс, 2013
2*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20