Регіональна економіка, Regional economy
Регіональна економіка, Regional economy
ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України"
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення
НА Мікула
Регіональна економіка, 254-255, 2010
5502010
Систематизация факторов, характеризующих инвестиционную привлекательность регионов
АМ Асаул
Регіональна економіка, 53-62, 2004
1422004
Концептуальні засади формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств
С Іщук
Регіональна економіка 3, 48-56, 2005
1072005
Ринкові механізми регіонального управління
М Долішній, О Мошенець
Регіональна економіка, 7-17, 2001
1062001
Ринкові механізми регіонального управління
М Долішній, О Мошенець
Регіональна економіка, 7-17, 2001
1062001
Концептуальні засади сталого розвитку регіонів України
В Волошин, В Трегобчук
Регіональна економіка, 7-22, 2002
1052002
Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів
ВБ Артеменко
Регіональна економіка, 90-97, 2006
842006
Оцінка економічної безпеки України та її регіонів
А Степаненко, М Герасимов
Регіональна економіка, 39-54, 2002
792002
Інформаційне забезпечення управління підприємством: економічний аспект
ІП Босак, ЄМ Палига
Регіональна економіка, 193-195, 2007
772007
Про рівномірність економічного розвитку регіонів України
М Долішній, ЯО Побурко, ВІ Карпов
Регіональна економіка, 7-17, 2002
762002
Теоретико-методологічні основи дослідження людського та інтелектуального капіталу в знаннєвомісткій економіці: концептуалізація понять
СЙ Вовканич, ЛК Семів
Регіональна економіка, 7-19, 2007
612007
Проблеми розвитку аудиту в Україні
БФ Усач
Регіональна економіка, 217-222, 2007
572007
Національні пріоритети та регіональні детермінанти соціально-економічного зростання (на матеріалах АР Крим)
ІВ Бережна
Львів: Інститут регіональних досліджень, 2004
562004
Методологічні аспекти інвестиційної привабливості економіки
АП Гайдуцький
Регіональна економіка, 81-86, 2004
552004
Регіональний дискурс: сутність, еволюція, сучасні уявлення, перспективи розвитку
Ю Денисов, Л Савельєв, Л Шевчук
Регіональна економіка, 179-185, 2003
552003
Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України
БМ Данилишин, ВВ Пилипів
Регіональна економіка, 5-11, 2016
512016
Депресивні регіони України: аналіз, оцінка, проблеми
ФД Заставний
Регіональна економіка, 76-90, 2005
502005
Комплексне оцінювання ефективності соціально-економічного розвитку регіонів на основі критеріїв якості життя населення
ВБ Артеменко
Регіональна економіка, 84-93, 2005
492005
Управління ліквідністю комерційних банків України в умовах нестабільності фінансових ринків
НО Хіміч
Регіональна економіка, 76-83, 2008
482008
Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу
О Дубовик
Регіональна економіка, 204-212, 2005
482005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20