Герасименко Оксана Олександрівна Gerasimenko Oksana Herasymenko Oksana
Герасименко Оксана Олександрівна Gerasimenko Oksana Herasymenko Oksana
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
НазваПосиланняРік
Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВМ Петюх
К.: КНЕУ, 2000
1162000
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
74*2012
Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник
АМ Колот, ОО Грішнова, ОО Герасименко
К.: КНЕУ, 2009
522009
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2010
30*2010
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2009
23*2009
others (2015)
AM Kolot, IF Hnybidenko, OO Herasymenko
Social Labor Relations of Employment: current trends, challenges, ways of …, 0
20
others (2009)
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Ekonomika pratsi ta sotsial’no-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Social …, 0
17
Sotsialna vidpovidalnist [Social responsibility]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
K.: KNEU [in Ukrainian], 2015
162015
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
152017
Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-тудової сфери
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко
НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 2015
132015
Інноваційна праця: особливості змісту та соціально-економічної форми [Електронний ресурс]
ОО Герасименко
Режим доступу: http://ir. kneu. kiev. ua 8080, 2008
122008
Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності
О Герасименко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
102012
Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України)
ОО Герасименко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.—К, 2003
92003
Socio-economic dimension of decent work in the coordinates of the new economy
А Kolot, O Herasymenko
Ukrayina: aspekty pratsi 3, 4, 2016
82016
Цінності трудового життя та гідна праця: філософія взаємодії і розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН …, 2016
82016
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
82015
Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення
ОО Герасименко, ГВ Герасименко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
82015
Market, state and business in coordinates of the new economy
A Kolot, O Herasymenko
Problems and Perspectives in Management 15 (3), 76-97, 2017
72017
Decent work as a concept and strategic direction of the development of social and labor sphere
А Kolot, O Herasymenko
Ukrayina: aspekty pratsi 6, 3-13, 2015
72015
Теоретико-методологічні засади гідної праці: проблеми та напрями розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
72015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20