Герасименко Оксана Олександрівна Gerasimenko Oksana Herasymenko Oksana
Герасименко Оксана Олександрівна Gerasimenko Oksana Herasymenko Oksana
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління персоналом: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни
ВМ Петюх
К.: КНЕУ, 2000
1572000
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
130*2012
Економіка праці та соціально-трудові відносини
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
752009
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
47*2010
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2009
352009
others (2015)
AM Kolot, IF Hnybidenko, OO Herasymenko
Sotsial’notrudovi vidnosyny zaynyatosti: suchasni tendentsiyi, vyklyky …, 0
22
Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності
О Герасименко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
202012
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
192017
Sotsial’no-trudovi vidnosyny zajniatosti: suchasni tendentsii, vyklyky, shliakhy rozvytku [Social Labor Relations of Employment: current trends, challenges, ways of development]
AM Kolot, IF Hnybidenko, OO Herasymenko
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2015
192015
Market, state and business in coordinates of the new economy
A Kolot, O Herasymenko
Problems and perspectives in management, 76-97, 2017
182017
Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-тудової сфери
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко
НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 2015
182015
others (2009)
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Ekonomika pratsi ta sotsial’no-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Social …, 0
17
Socialna vidpovidalnist: navch. posib.[Social responsibility: study guide]
AM Kolot
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2015
162015
Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia [Decent work: imperatives, Ukrainian realities, mechanisms of provision]
AM Kolot, VM Daniuk, OO Herasymenko
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2017
152017
Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення
ОО Герасименко, ГВ Герасименко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
152015
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
142015
Теоретико-методологічні засади гідної праці: проблеми та напрями розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
142015
Інноваційна праця: особливості змісту та соціально-економічної форми
ОО Герасименко
ДВНЗ" Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2008
132008
Економічний механізм стимулювання праці у сфері наукової і науково-технічної діяльності (на прикладі вищих навчальних закладів України)
ОО Герасименко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.—К, 2003
132003
Цінності трудового життя та гідна праця: філософія взаємодії і розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН …, 2016
112016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20