Підписатись
Герасименко Оксана Олександрівна   Gerasimenko Oksana / Herasymenko Oksana
Герасименко Оксана Олександрівна Gerasimenko Oksana / Herasymenko Oksana
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Підтверджена електронна адреса в knu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Social Responsibility: theory and practice of development
OA Hrishnova, OO Herasymenko, AM Kolot
K.: KNEU.[in Ukrainian], 2012
195*2012
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2009
169*2009
Соціально-трудовий розвиток в ХХІ столітті: до природи глобальних змін, нових можливостей, обмежень і викликів
АМ Колот, ОО Герасименко
Демографія та соціальна економіка, 97-125, 2019
103*2019
Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
Die Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020
86*2020
Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia [Decent work: imperatives, Ukrainian realities, support mechanisms]
AM Kolot, VM Daniuk, OO Herasymenko
Kyiv: KNEU, 2017
78*2017
Digital transformation and new business models as determinants of formation of the economy of nontypical employment
A Kolot, O Herasymenko
Social and labour relations: theory and practice 10 (1), 33-54, 2020
70*2020
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
69*2010
Ефективність управління персоналом на малому підприємстві: індикатори стану та пріоритетні напрями підвищення
ОО Герасименко, ГВ Герасименко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
672015
Соціальна відповідальність
АМ Колот, АМ Колот, ОА Грішнова, ЕА Гришнова, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
42*2015
Market, state and business in coordinates of the new economy. Problems and Perspectives in Management, 15 (3), 76-97
A Kolot, O Herasymenko
41*2017
Sotsialna vidpovidalnist
A Kolot, O Hrishnova, O Herasymenko
Social responsibility]. Kyiv, KNEU, 2015
38*2015
Work XXI: philosophy of change, challenges, vectors of development
AM Kolot, OO Herasymenko
Kyiv: National Economic University named after Vadym Hetman [in Ukrainian], 2021
34*2021
Sotsial ‘nyy oblik ta nefinansova zvitnist ‘yak instrumenty realizatsiyi sotsial ‘noyi vidpovidal ‘nosti [Social accounting and nonfinancial reporting as tools for the …
O Herasymenko
Visnyk Kyyivs ‘koho natsional ‘noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka …, 2012
34*2012
Управління персоналом: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц
ВМ Петюх, БГ Базилюк, ОО Герасименко
К.: КНЕУ, 2000
322000
Development of a decent work institute as a social quality imperative: Lessons for Ukraine
A Kolot, S Kozmenko, O Herasymenko, D Štreimikienė
Economics & Sociology 13 (2), 70-85, 2020
312020
Instytuty zainiatosti i dokhodiv v novii ekonomitsi: hlobalni trendy [Institutions of employment and income in the new economy: global trends]
AM Kolot, OO Herasymenko
Problemy ekonomiky ta politychnoi ekonomii 1, 195-235, 2018
27*2018
Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко, ОА Герасименко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
272018
Innovative labor and its intellectualization as strategic vectors of the formation of the new economy
A Kolot, O Herasymenko
Economics of Management Organization, 1 (29), 6-23, 2018
26*2018
Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-тудової сфери
АМ Колот, АМ Колот, ОО Герасименко
НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України, фірма «Праця», 2015
262015
Соціальна нерівність доходів: глобальний вимір
АМ Колот, ОО Герасименко
Економічна теорія, 76-107, 2017
25*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20