Зенон Гамкало (Zenon Hamkalo)
Зенон Гамкало (Zenon Hamkalo)
Львівський національний університет імені Івана Франка - Ivan Franko National University of Lviv
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Total, cold and hot water extractable organic carbon in soil profile: impact of land-use change
Z Hamkalo, T Bedernichek
Zemdirbyste-Agriculture 101 (2), 125-132, 2014
482014
Лабільна органічна речовина ґрунту: теорія, методологія, індикаторна роль
ТЮ Бедернічек, ЗГ Гамкало
К.: Кондор 179, 2014
31*2014
Лабільна органічна речовина ґрунту: теорія, методологія, індикаторна роль
Т Бедернічек, З Гамкало
Кондор, 2014
252014
Estimation of oxidizing ability of organic matter of forest and arable soil
T Partyka, Z Hamkalo
Zemdirbyste-Agriculture 97 (1), 33-40, 2010
202010
Екологічна якість ґрунту: навч. посіб.
З Гамкало
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009
14*2009
Електропровідність як еспресіндикатор йонної активності едафотопу лісових екосистем
Т Бедернічек, С Копій, Т Партика, З Гамкало
Біологічні системи 1 (1), 85-89, 2009
9*2009
Роль активної фази органічної речовини ґрунту як енергопластичного буфера у регулюванні едафічного комфорту
З Гамкало
Вісник ХНАУ, 2006
72006
Soil potassium availability in agrophytocenosis under conditions of longstanding application of mineral fertility
Hamkalo, Z.
Nauk. Visnyk Chernivetskogo Univ. Zbirnyk Nauk. Prats, 2000
62000
О качественной неравнозначности клеток крови у телок с различной интенсивностью роста
З Гамкало
Генетические основы селекции крупного рогатого скота, 172-174, 1981
61981
Питома електропровідність водних суспензій грунту як експрес-критерій грунтової діагностики
ЗГ Гамкало, ТЮ Бедернічек, ТВ Партика, ЮІ Партем
Вісник Львівського університету. Біологічні системи 4, 16-19, 2012
52012
DIFFERENTIAL ACID-BASE BUFFERING OF SOIL AS YARDSTICKOF ECOLOGICAL EFFICIENCY OF AN ORGANIC COMPONENT OF FERTILIZINGS OF AGROPHYTOCENOSISES
Z Hamkalo
52004
Електропровідність як критерій оцінки йонної активності ґрунту пасовищ при різному мінеральному удобренні травостанів
З Гамкало
Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна, 147-151, 2000
52000
Функціональна роль зв’язування йонів кислотоутворювачів твердою фазою ґрунту. Теор.-методологічні аспекти.
З Гамкало
Вісник ХНАУ 1, 96-101, 2003
42003
Активна фаза органічної речовини ґрунту як його енергопластичний буфер: теоретичний підхід і проблема оцінки
З Гамкало
Науковий вісник НЛТУ України, 2003
42003
Активная фаза органической части почвы: генезис, роль, диагностика
З Гамкало
Агрохимия и почвоведение, 2003
32003
The perspectives of using ecologically safe biosurfactants for agriculturе
E Karpenko, N Lisova, N Scheglova, R Vildanova, T Pokynbroda, ...
The perspectives of using ecologically safe biosurfactants for agriculturе …, 2003
32003
Питомий потік СО2 з поверхні техноземів як критерій ефективності способів фітомеліорації
ЗГ Гамкало, МЛ Копій
Науковий вісник НЛТУ України 27 (6), 2017
22017
Кількісні зміни органопрофілю та йонної активності едафотопу внаслідок усунення субедифікатора
Т Бедернічек, Т Партика, З Гамкало
Науковий вісник НЛТУ України 19, 28-36, 2009
22009
Активная фаза органического вещества почвы: теоретические и методологические аспекты
З Гамкало
Мат. 2-ой Нац. конф. с межд. участ.“Проблемы истории, методологии и …, 2007
22007
Rolj organichnogo udobrennja v optimizaciji kislotno-osnovnich vlastivostej sirogo-lisovogo gruntu zachidnogo Lisostepu Ukraini
Z Hamkalo
Agrochimija i Gruntoznavstvo, 2005
22005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20