Подписаться
Зенон Гамкало (Zenon Hamkalo)
Зенон Гамкало (Zenon Hamkalo)
Інститут екології Карпат НАН України (Institute of Ecology of the Carpathians of the National
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Total, cold and hot water extractable organic carbon in soil profile: impact of land-use change.
Z Hamkalo, T Bedernichek
762014
Лабільна органічна речовина ґрунту: теорія, методологія, індикаторна роль
ТЮ Бедернічек, ЗГ Гамкало
К.: Кондор 179, 2014
31*2014
Estimation of oxidizing ability of organic matter of forest and arable soil
T Partyka, Z Hamkalo
Zemdirbyste-Agriculture 97 (1), 33-40, 2010
252010
Екологічна якість ґрунту: навч. посіб.
З Гамкало
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009
17*2009
Електропровідність як еспресіндикатор йонної активності едафотопу лісових екосистем
Т Бедернічек, С Копій, Т Партика, З Гамкало
Біологічні системи 1 (1), 85-89, 2009
11*2009
Питома електропровідність водних суспензій грунту як експрес-критерій грунтової діагностики
ЗГ Гамкало, ТЮ Бедернічек, ТВ Партика, ЮІ Партем
Вісник Львівського університету. Біологічні системи 4, 16-19, 2012
92012
Електропровідність як критерій оцінки йонної активності ґрунту пасовищ при різному мінеральному удобренні травостанів
З Гамкало
Вісник Львів. ун-ту. Серія географічна, 147-151, 2000
82000
Роль активної фази органічної речовини ґрунту як енергопластичного буфера у регулюванні едафічного комфорту
З Гамкало
Вісник ХНАУ, 2006
72006
Функціональна роль зв’язування йонів кислотоутворювачів твердою фазою ґрунту. Теор.-методологічні аспекти.
З Гамкало
Вісник ХНАУ 1, 96-101, 2003
72003
Soil potassium availability in agrophytocenosis under conditions of longstanding application of mineral fertility
Hamkalo, Z.
Nauk. Visnyk Chernivetskogo Univ. Zbirnyk Nauk. Prats, 2000
62000
Total, cold and hot water extractable organic carbon in soil profile: impact of land-use change. Zemdirbyste-Agriculture 101 (2), 125–132
Z Hamkalo, T Bedernichek
52014
DIFFERENTIAL ACID-BASE BUFFERING OF SOIL AS YARDSTICKOF ECOLOGICAL EFFICIENCY OF AN ORGANIC COMPONENT OF FERTILIZINGS OF AGROPHYTOCENOSISES
Z Hamkalo
52004
О качественной неравнозначности клеток крови у телок с различной интенсивностью роста
З Гамкало
Генетические основы селекции крупного рогатого скота, 172-174, 1981
51981
Питомий потік СО2 з поверхні техноземів як критерій ефективності способів фітомеліорації
ЗГ Гамкало, МЛ Копій
Науковий вісник НЛТУ України 27 (6), 66-70, 2017
42017
Активна фаза органічної речовини ґрунту як його енергопластичний буфер: теоретичний підхід і проблема оцінки
З Гамкало
Науковий вісник НЛТУ України, 2003
42003
Активная фаза органической части почвы: генезис, роль, диагностика
З Гамкало
Агрохимия и почвоведение, 2003
32003
Рухомі форми Fe, Mn, Ni, Cu у сірому лісовому ґрунті пасовищної екосистеми в залежності від удобрення
З Гамкало
32001
Quality of water-extractable or ganic carbon in forest soil: impacts of clear-felling
T Bedernichek, Z Hamkalo, O Dzjuba, B Ivanytska, T Partyka
5th International Symposium on Soil Organic Matter. Göttingen, 556-557, 2015
22015
Кількісні зміни органопрофілю та йонної активності едафотопу внаслідок усунення субедифікатора
Т Бедернічек, Т Партика, З Гамкало
Науковий вісник НЛТУ України 19, 28-36, 2009
22009
Активная фаза органического вещества почвы: теоретические и методологические аспекты
З Гамкало
Мат. 2-ой Нац. конф. с межд. участ.“Проблемы истории, методологии и …, 2007
22007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20