Кобзар Олена Михайлівна
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки розвитку продуктивних сил регіонів України
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, YV Khlobystov, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ...
Вид-во СумДУ, 2008
142008
Методологічні засади розроблення критеріїв оцінки інноваційного розвитку з позицій екологічної безпеки та сталого розвитку
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2007
62007
Екологічна політика і сталий розвиток: тезаурус, моделі реалізації, шляхи розвитку
ОМ Кобзар
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
32008
Методологічні та методичні проблеми визначення граничних навантажень на навколишнє середовище та використання природних ресурсів
КОМ Хлобистов Є.В.
Прометей, С.39-45, 2007
32007
Просторовий розвиток екологічно небезпечної діяльності та ризик виникнення надзвичайних ситуацій
КОМ Хлобистов Є.В., Жарова Л.В.
Регіональна економіка, С.141-148, 2006
32006
Радіаційна безпека: питання теорії та практики як основа еколого-економічних досліджень
ОМ Кобзар, ІВ Шевченко
Видавництво СумДУ, 2009
22009
Удосконалення економічного механізму регіональної екологічної політики (на прикладі Київського регіону)
ОМ Кобзар
"Економіст", 42-44, 2014
12014
Формування та реалізація екологічної політики України в контексті досвіду Польщі
ОМ Кобзар
Вісник Одеського національного університету 22 (11 (64)), 162-165, 2017
2017
Особливості оцінювання збитків з позицій екосистемного підходу на прикладі забруднення твердими відходами
КО М.
Економіка природокористування і охорони довкілля, 106-113, 2017
2017
Національна парадигма сталого розвитку України
АОМ Бистрякова І.К., Хвесик М.А.
ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної …, 2016
2016
Сталий розвиток та реалізація національної екологічної політики за кордоном
ХЄВ Кобзар О.М., Колмакова В. М.
Національна парадигма сталого розвитку України, 2016
2016
Упровадження економічних механізмів національних екологічних політик держав − кандидатів на вступ до Є
КО М.
Державна екологічна політика України в умовах децентралізації влади, 107-115, 2016
2016
Досвід формування й реалізації національних екологічних політик країн ЄС
КО М.
Державна екологічна політика України в умовах децентралізації влади, 100-107, 2016
2016
Імплементація європейських принципів щодо економічного механізму управління відходами на базі досвіду Румунії
КО М.
Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення. Матеріали міжнародної …, 2015
2015
Формування ефективних природоохоронних механізмів (досвід республіки молдова)
ОМ Кобзар
Ефективна економіка, 2015
2015
Інноваційне стимулювання державної екологічної політики
ЄВ Хлобистов, ОМ Кобзар, ІВ Шевченко
Сумський державний університет, 2015
2015
Механізми політики використання та охорони природних ресурсів Хорватії (можливості адаптації досвіду)
КО М.
Ефективна економіка, 74-86, 2015
2015
Порівняльний аналіз економічних механізмів національних екологічних політик України та Румунії
КО М.
Науковий вісник НЛТУ, 42-54, 2015
2015
Економічні механізми екологічної політики: порівняльний аналіз України і Боснії та Герцеговини
ОМ Кобзар
Економічний форум, 102-106, 2015
2015
Економічні механізми національної екологічної політики в системі сталого розвитку України / за ред. С. Лизуна
КВМ Веклич О.О., Кобзар О.М.
Киїів: ДУ "ІЕПСР НАНУ", 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20