Кобзар Олена Михайлівна
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічна безпека стратегічного потенціалу динаміки розвитку продуктивних сил регіонів України
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, YV Khlobystov, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ...
Вид-во СумДУ, 2008
162008
Національна парадигма сталого розвитку України
БЄ Патон
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2016
62016
Економічний механізм управління техногенно-екологічною безпекою промислового виробництва (на прикладі Київської області)
ОМ Кобзар
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00. 06 «Економіка природокористування та …, 2008
62008
Методологічні засади розроблення критеріїв оцінки інноваційного розвитку з позицій екологічної безпеки та сталого розвитку
ЄВ Хлобистов, ЕВ Хлобыстов, ЛВ Жарова, ОМ Кобзар, ЛВ Жарова
Вид-во СумДУ, 2007
62007
Концептуальні підходи до формування політики сталого розвитку України та Російської Федерації
ОМ Кобзар
Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. пр./[відп. ред …, 2002
62002
Екологічна політика і сталий розвиток: тезаурус, моделі реалізації, шляхи розвитку
ОМ Кобзар
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
32008
Методологічні та методичні проблеми визначення граничних навантажень на навколишнє середовище та використання природних ресурсів
КОМ Хлобистов Є.В.
Прометей, С.39-45, 2007
32007
Просторовий розвиток екологічно небезпечної діяльності та ризик виникнення надзвичайних ситуацій
КОМ Хлобистов Є.В., Жарова Л.В.
Регіональна економіка, С.141-148, 2006
32006
Економічні механізми національної екологічної політики в системі сталого розвитку України
ОО Веклич, ОМ Кобзар, ВМ Колмакова
Киїів: ДУ "ІЕПСР НАНУ", 2014
22014
Радіаційна безпека: питання теорії та практики як основа еколого-економічних досліджень
ОМ Кобзар, ІВ Шевченко
Видавництво СумДУ, 2009
22009
Удосконалення економічного механізму регіональної екологічної політики (на прикладі Київського регіону)
ОМ Кобзар
"Економіст", 42-44, 2014
12014
Застосування методу ринкових цін при оцінюванні змін у стані екосистемних активів територіальних громад від негативного впливу твердих побутових відходів
ОМ Кобзар
V Міжнародна наукова конференція «Сучасні трансформації в економіці та …, 2021
2021
Оцінювання змін стану екосистемних активів територіальних громад внаслідок негативного впливу твердих відходів
ОМ Кобзар
Економіка в контексті глобальних змін суспільства: міжнародна науково …, 2020
2020
Методологічний інструментарій оцінювання змін екосистемних активів від негативного впливу твердих побутових відходів
ОМ Кобзар
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні шляхи стабілізації …, 2020
2020
Формалізація вартісного виміру змін поширення / протяжності екосистем від негативного впливу твердих побутових відходів або заходів щодо його зменшення
ОМ Кобзар
Міжнародна науково-практична конференція «Прогнозування розвитку соціально …, 2020
2020
Система показників оцінювання змін екосистемних активів територіальних громад від негативного впливу твердих побутових відходів та заходів щодо його зменшення
ОМ Кобзар
Інфраструктура ринку, 2020
2020
Методологічний інструментарій оцінювання змін екосистемних активів територіальних утворень від негативного впливу твердих побутових відходів
ОМ Кобзар
Причорноморські економічні студії, 2020
2020
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗМІН ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ТА ЗАХОДІВ ЩОДО ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ
ОМ Кобзар
EDITOR COORDINATOR, 628, 2020
2020
Напрями імплементації компенсаційних заходів щодо відшкодування збитків від забруднення екосистем відходами в умовах децентралізації врядування
ОМ Кобзар
Екосистемні засади оцінювання збитків від забруднення навколишнього …, 2019
2019
Наукові засади формування компенсаційного механізму заподіяної шкоди довкіллю відходами з позицій екосистемного підходу
ОМ Кобзар
Екосистемні засади оцінювання збитків від забруднення навколишнього …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20