Валентина Щербина
Валентина Щербина
таврійський державний агротехнологічний університет, к. б. н.
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Peculiarities of Postpyrogene Development of Algae in Steppe Biocenoses at Askania Nova Biospheric National Park
ANS V. V. Scherbina, I. A. Maltseva
Contemporary Problems of Ecology 7 (2), 187-191, 2014
352014
Екологiчнi особливостi альгоугруповань цiлинних та антропогенно-порушених степiв Пiвденного степу України: дис. канд. бiол. накук: спец. 03.00. 16 «Екологiя
ВВ Щербина
142013
POST-PYROGENIC CHANGES IN VEGETATION COVER AND BIOLOGICAL SOIL CRUST IN STEPPE ECOSYSTEMS
SAN Shcherbyna V.V, Maltseva I.A., Maltsev Y.I.
Regulatory Mechanisms in Biosystems 8 (4), 633-638, 2017
8*2017
Альгоугруповання цілинних степових і агроценозів південного степу України
ВВ Щербина, ВВ Щербина
42012
Изменение биоразнообразия синезеленых водорослей в условиях антропогенного воздействия
МІА Щербина В.В.
II Международная научно-практическая конференция. Биоразнообразие и …, 2012
32012
Изменение биоразнообразия синезеленых водорослей в условиях антропогенного воздействия
МИА Щербина В.В.
Экосистемы, их оптимизация и охрана: науч. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В …, 2012
32012
Вплив пастеральної дигрессії на грунтові водорості заповідних степових біогеоценозів
МІА Щербина В.В.
Ґрунтознавство 14 (1-2), 29-39, 2013
2*2013
Динаміка чисельності та біомаси водоростей cтепових біогеоценозів та агроценозів Херсонської області
ВВ Щербина
Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
22011
Особенности альгогруппировок степных биогеоценозов постпирогенного развития биосферного заповедника" Аскания-Нова"
ВВ Щербина, ВВ Щербина, ИА Мальцева, АН Солоненко
12014
Вплив пасторальної дигресії на ґрунтові водорості заповідних степових біогеоценозів
ВВ Щербина, ВВ Щербина, ІА Мальцева
12013
Водорості відділу Cyanophyta деяких об’єктів природно-заповідного фонду півдня України
І. А. Мальцева, В. В. Щербина
Грунтознавство: наук. журнал / ДНУ 12 (1-2), 78-80, 2011
12011
Асоційованість водоростей виду Phormidium Autumnale із іншими представниками альгоугруповань пасовищного біогеоценозу
ВВ Щербина, ВВ Щербина
ТДАТУ, 2020
2020
Опис до патенту на корисну модель№ 140011" Спосіб геометричного нівелювання"
СІ Малюта, СИ Малюта, ЛМ Даценко, ЛН Даценко, АО Ангеловська, ...
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Результаты анкетного опроса студентов специальности «Экология» Таврического государственного агротехнологического университета в области экологического образования в …
ВВ Щербина, ВВ Щербина, АА Тыщковец, АВ Серегина, ВМ Щербина, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
2020
Динаміка поліморфізму Leptinotarsa decemlineata
ВВ Щербина, ВВ Щербина, ГО Тишковець
ТДАТУ, 2020
2020
Динаміка полімерних ознак передньоспинки колорадського жука до та після обприскування під впливом інсектицидів
Г Тишковець, ВВ Щербина, ВВ Щербина
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Динаміка довжини листової пластинки Acer negundo під впливом декоративного формування крон
І Алімова, ВВ Щербина, ВВ Щербина
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Проблеми бонітування ґрунтів Запорізької області у сучасній оцінці земельних ресурсів
ЛМ Даценко, СВ Гришко, ММ Ганчук, НВ Тарусова, ЮВ Чебанова, ...
Агроекологічний журнал, 53-61, 2019
2019
Екологічні проблеми річки Молочної в нижній течії
ЛМ Даценко, ЛН Даценко, ОГ Антоновський, АГ Антоновский, ...
ФОП Однорог ТВ, 2019
2019
Особливості формування англомовних лексичних навичок говоріння студентів першокурсників
ВВ Щербина
МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20