Валентина Щербина
Валентина Щербина
таврійський державний агротехнологічний університет, к. б. н.
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Peculiarities of Postpyrogene Development of Algae in Steppe Biocenoses at Askania Nova Biospheric National Park
ANS V. V. Scherbina, I. A. Maltseva
Contemporary Problems of Ecology 7 (2), 187-191, 2014
362014
Екологiчнi особливостi альгоугруповань цiлинних та антропогенно-порушених степiв Пiвденного степу України: дис. канд. бiол. накук: спец. 03.00. 16 «Екологiя
ВВ Щербина
142013
POST-PYROGENIC CHANGES IN VEGETATION COVER AND BIOLOGICAL SOIL CRUST IN STEPPE ECOSYSTEMS
SAN Shcherbyna V.V, Maltseva I.A., Maltsev Y.I.
Regulatory Mechanisms in Biosystems 8 (4), 633-638, 2017
8*2017
Альгоугруповання цілинних степових і агроценозів південного степу України
ВВ Щербина
Питання біоіндикації та екології, 3-12, 2012
42012
Вплив пастеральної дигрессії на грунтові водорості заповідних степових біогеоценозів
МІА Щербина В.В.
Ґрунтознавство 14 (1-2), 29-39, 2013
2*2013
Изменение биоразнообразия синезеленых водорослей в условиях антропогенного воздействия
МІА Щербина В.В.
II Международная научно-практическая конференция. Биоразнообразие и …, 2012
22012
Изменение биоразнообразия синезеленых водорослей в условиях антропогенного воздействия
МИА Щербина В.В.
Экосистемы, их оптимизация и охрана: науч. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В …, 2012
22012
Динаміка чисельності та біомаси водоростей cтепових біогеоценозів та агроценозів Херсонської області
ВВ Щербина
Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
22011
Особенности альгогруппировок степных биогеоценозов постпирогенного развития биосферного заповедника" Аскания-Нова"
ВВ Щербина, ВВ Щербина, ИА Мальцева, АН Солоненко
12014
Вплив пасторальної дигресії на ґрунтові водорості заповідних степових біогеоценозів
ВВ Щербина, ВВ Щербина, ІА Мальцева
12013
Водорості відділу Cyanophyta деяких об’єктів природно-заповідного фонду півдня України
І. А. Мальцева, В. В. Щербина
Грунтознавство: наук. журнал / ДНУ 12 (1-2), 78-80, 2011
12011
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ОЮ Диченко, ОО Ласло, ОВ Бараболя, ЮВ Татарко, ОВ Антоновський, ...
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
ОВ Іванкова, ОВ Гаращук, ВІ Куценко, ВВ Щербина, ДВ Чижевський, ...
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 283-292, 2020
2020
МАТЕРІАЛИ студентської наукової конференції 16-17 квітня 2020 рік Том ІІ
І Сліпченко, ІМ Бибик, ВВ Береговенко, ОВ Синяговська, ЄЮ Полежак, ...
2020
ПРОГРАМА студентської наукової конференції 24-25 квітня 2020 рік
ЮЮ Йолгіна, ДВ Дзьох, ЛВ Костельна, ВМ Пащенко, АО Сімон, ...
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ ДЕТАЛЕЙ ЕЛЕКТРОІСКРОВИМ НАРОЩУВАННЯМ
ОВ Іванкова, В Щербина, Я Бабич
2020
Асоційованість водоростей виду Phormidium Autumnale із іншими представниками альгоугруповань пасовищного біогеоценозу
ВВ Щербина, ВВ Щербина
ТДАТУ, 2020
2020
Опис до патенту на корисну модель№ 140011" Спосіб геометричного нівелювання"
СІ Малюта, СИ Малюта, ЛМ Даценко, ЛН Даценко, АО Ангеловська, ...
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 2020
2020
Результаты анкетного опроса студентов специальности «Экология» Таврического государственного агротехнологического университета в области экологического образования в …
ВВ Щербина, ВВ Щербина, АА Тыщковец, АВ Серегина, ВМ Щербина, ...
ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2020
2020
Динаміка поліморфізму Leptinotarsa decemlineata
ВВ Щербина, ВВ Щербина, ГО Тишковець
ТДАТУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20