Валентина Щербина
Валентина Щербина
таврійський державний агротехнологічний університет, к. б. н.
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Peculiarities of Postpyrogene Development of Algae in Steppe Biocenoses at Askania Nova Biospheric National Park
ANS V. V. Scherbina, I. A. Maltseva
Contemporary Problems of Ecology 7 (2), 187-191, 2014
362014
Екологiчнi особливостi альгоугруповань цiлинних та антропогенно-порушених степiв Пiвденного степу України: дис. канд. бiол. накук: спец. 03.00. 16 «Екологiя
ВВ Щербина
142013
POST-PYROGENIC CHANGES IN VEGETATION COVER AND BIOLOGICAL SOIL CRUST IN STEPPE ECOSYSTEMS
SAN Shcherbyna V.V, Maltseva I.A., Maltsev Y.I.
Regulatory Mechanisms in Biosystems 8 (4), 633-638, 2017
10*2017
Альгоугруповання цілинних степових і агроценозів південного степу України
ВВ Щербина, ВВ Щербина
42012
Изменение биоразнообразия синезеленых водорослей в условиях антропогенного воздействия
МІА Щербина В.В.
II Международная научно-практическая конференция. Биоразнообразие и …, 2012
32012
Изменение биоразнообразия синезеленых водорослей в условиях антропогенного воздействия
МИА Щербина В.В.
Экосистемы, их оптимизация и охрана: науч. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В …, 2012
32012
Вплив пастеральної дигрессії на грунтові водорості заповідних степових біогеоценозів
МІА Щербина В.В.
Ґрунтознавство 14 (1-2), 29-39, 2013
2*2013
Водорості відділу Cyanophyta деяких об’єктів природно-заповідного фонду півдня України
І. А. Мальцева, В. В. Щербина
Грунтознавство: наук. журнал / ДНУ 12 (1-2), 78-80, 2011
22011
Динаміка чисельності та біомаси водоростей cтепових біогеоценозів та агроценозів Херсонської області
ВВ Щербина
Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
22011
Особенности альгогруппировок степных биогеоценозов постпирогенного развития биосферного заповедника" Аскания-Нова"
ВВ Щербина, ИА Мальцева, АН Солоненко
Сибирский экологический журнал, 231-237, 2014
12014
Вплив пасторальної дигресії на ґрунтові водорості заповідних степових біогеоценозів
ВВ Щербина, ВВ Щербина, ІА Мальцева
12013
ВІБРО-АКУСТИЧНИЙ МАСАЖ ТИБЕТСЬКИМИ ЧАШАМИ, ЩО СПІВАЮТЬ ЯК МЕТОД ЗВУКОТЕРАПІЇ
ВВ Щербина
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Голова організаційного комітету, 200, 2021
2021
Аналіз результатів соціологічних опитувань магістрантів 2021 р. що ідентифікують рівень їх ставлення до деяких аспектів впровадження студоцентрованого навчання за спеціальністю …
ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ЮВ Чебанова, ММ Ганчук, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Соціологічне опитування здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 101-Екологія на предмет відповідності освітнього процесу принципам …
ВП Скиба, ВП Скиба, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Аналіз результатів анкетних опитувань студентів бакалаврату 2021 р. що визначають деякі особливості реалізації студоцентрованого навчання за спеціальністю 101–Екологія у ТДАТУ
ГО Тишковець, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Відповідність навчання здобувачів вищої освіти на ОПП «Екологія» принципам академічної свободи із врахуванням результатів анкетних опитувань студентів бакалаврату
ММ Ганчук, МН Ганчук, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
Аналіз комфорту освітнього середовища в контексті його психологічної безпеки у ТДАТУ за результатами соціологічних опитувань магістрантів 2021 р. спеціальності 101–Екологія
ЕМ Аюбова, ЭМ Аюбова, ВВ Щербина, ВВ Щербина, ЮВ Чебанова, ...
ТДАТУ, 2021
2021
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ОЮ Диченко, ОО Ласло, ОВ Бараболя, ЮВ Татарко, ОВ Антоновський, ...
2020
Плавання як один із видів реабілітаційної терапії при вроджених паталогіях кульшового суглоба
ВІ Горошко, ВВ Щербина
Національний університет" Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", 2020
2020
Асоційованість водоростей виду Phormidium Autumnale із іншими представниками альгоугруповань пасовищного біогеоценозу
ВВ Щербина, ВВ Щербина
ТДАТУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20