Підписатись
Валентина Щербина
Валентина Щербина
таврійський державний агротехнологічний університет, к. б. н.
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Peculiarities of Postpyrogene Development of Algae in Steppe Biocenoses at Askania Nova Biospheric National Park
ANS V. V. Scherbina, I. A. Maltseva
Contemporary Problems of Ecology 7 (2), 187-191, 2014
362014
POST-PYROGENIC CHANGES IN VEGETATION COVER AND BIOLOGICAL SOIL CRUST IN STEPPE ECOSYSTEMS
SAN Shcherbyna V.V, Maltseva I.A., Maltsev Y.I.
Regulatory Mechanisms in Biosystems 8 (4), 633-638, 2017
16*2017
Екологiчнi особливостi альгоугруповань цiлинних та антропогенно-порушених степiв Пiвденного степу України: дис. канд. бiол. накук: спец. 03.00. 16 «Екологiя
ВВ Щербина
142013
Альгоугруповання цілинних степових і агроценозів південного степу України
ВВ Щербина, ВВ Щербина
92012
Вплив пастеральної дигрессії на грунтові водорості заповідних степових біогеоценозів
МІА Щербина В.В.
Ґрунтознавство 14 (1-2), 29-39, 2013
8*2013
Effects of fires on vascular plant and microalgae communities of steppe ecosystems
VV Shcherbyna, IA Maltseva, HV Maltseva, OV Zhukov
Biosystems Diversity 29 (1), 3-9, 2021
62021
Асоційованість водорості Microcoleus vaginatus з іншими представниками альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування" Асканія-Нова"
ВВ Щербина, ВВ Щербина
Видавництво «Основа», 2018
62018
Изменение биоразнообразия синезеленых водорослей в условиях антропогенного воздействия
МІА Щербина В.В.
II Международная научно-практическая конференция. Биоразнообразие и …, 2012
42012
Изменение биоразнообразия синезеленых водорослей в условиях антропогенного воздействия
МИА Щербина В.В.
Экосистемы, их оптимизация и охрана: науч. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В …, 2012
42012
Асоційованість водорості Рleurochloris сommutata з іншими представниками альгоугруповань меліорованих агроценозів зони типового землекористування ДПДГ ІТСР «Асканія-Нова»
ЩВ В.
Матеріали науково-практичної кон-ференції «Меліорація та водовикори-стання …, 2018
3*2018
Динаміка чисельності та біомаси водоростей cтепових біогеоценозів та агроценозів Херсонської області
ВВ Щербина
Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2011
32011
Сопряженность агроландшафтов по эколого-агрохимическим показателям и перспективы выращивания пшеницы озимой в пределах Восточного Подолья
ВВ Щербина, МН Ганчук
Херсонський державний аграрний університет, 2019
22019
Особенности альгогруппировок степных биогеоценозов постпирогенного развития биосферного заповедника “Аскания-Нова”
ВВ Щербина, ИА Мальцева, АН Солоненко
Сибирский экологический журнал 21 (2), 231-237, 2014
22014
Сезонна динаміка чисельності та біомаси водоростей біогеоценозів Півдня України та їх зв’язок із факторами оточуючого середовища
МІА Щербина В.В.
Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перший крок у …, 2012
2*2012
Водорості відділу Cyanophyta деяких об’єктів природно-заповідного фонду півдня України
І. А. Мальцева, В. В. Щербина
Грунтознавство: наук. журнал / ДНУ 12 (1-2), 78-80, 2011
22011
Сезонна флуктуація біорізноманіття альгоугруповань цілинних та антропогенно-порушених біогеоценозів південного степу України
ВВ Щербина
Экосистемы, их оптимизация и охрана: науч. журн. / Таврич. нац. ун-т им. В …, 2014
12014
Асоційованість виду Scotiellopsis rubescens із іншими представниками зелених водоростей в агроценозі ДПДГ «Асканія-Нова»
МТГЩВ В.
IХ Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ …, 2021
2021
Асоційованість Phormidium autumnale із іншими представниками синьозелених водоростей альгоугруповань ділянки великого Чапельського поду, що відводиться під випас диких копитних
ТС Мітіна, ВВ Щербина, ВВ Щербина
IХ Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ …, 2021
2021
Спряженість водоростей виду Phormidium terebriformis із інщими представниками альгоугруповань пасовищної екосистеми великого Чапельського поду
ВВ Щербина, ВВ Щербина
VІІІ-ий МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД ЕКОЛОГІВ (Екологія/Ecology– 2021), 22–24 вересня …, 2021
2021
Асоційованість водоростей виду Chlorsarcinopsis aggregata з іншими представниками зелених водоростей цілинної ділянки ботанічного заказника «Троїцька балка»
ВВ Жовтоконь, ВВ Щербина, ВВ Щербина
IХ Всеукраїнська науково-технічна конференція магістрантів і студентів ТДАТУ …, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20