Василь Мельник
Василь Мельник
доцент ІФНТУНГ
Verified email at nung.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Про альтернативні палива поршневих двигунів нафтогазової галузі
ВМ Мельник, ФВ Козак, ЛІ Гаєва
ІФНТУНГ, 2005
122005
Альтернативні палива дизельних двигунів нафтогазової галузі
ВМ Мельник
ІФНТУНГ, 2005
92005
Альтернативні палива дизельних двигунів нафтогазової галузі
ВМ Мельник
ІФНТУНГ, 2005
92005
Утилізація сивушних масел у двигунах внутрішнього згоряння
ВМ Мельник, ФВ Козак, ЛІ Гаєва
Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, 93-97, 2009
42009
Техніко-економічна ефективність екологічнобезпечного знешкодження сивушних масел на дизельних двигунах
ВМ Мельник
“Нафтогазова енергетика” Всеукраїнський науково-технічний журнал, 79-82, 2008
22008
Дослідження методів оцінки і прогнозування впливу автотранспорту на довкілля
ЯО Забишний, ЯМ Семчук, БВ Долішній, ВМ Мельник
Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування, 146-152, 2016
12016
Про дослідження параметрів транспортних потоків та їх вплив на довкілля
ЯО Забишний, ЯМ Семчук, БВ Долішній, ВМ Мельник
ІФНТУНГ, 2016
12016
Про викиди шкідливих компонентів автомобільними двигунами внутрішнього згоряння на дослідних ділянках м. Івано-Франківська в зимовий період
ЯО Забишний, ЯМ Семчук, БВ Долішній, ВМ Мельник
ІФНТУНГ, 2015
12015
Насіннєва продуктивність соняшнику залежно від попередників та мінеральних добрив в умовах Північно-Східного Лісостепу України
АВ Мельник, СО Говорун
Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва …, 2013
12013
Заходи підвищення екологічної безпеки автотранспортних підприємств
ВМ Мельник, ТЙ Войцехівська
Екологічна безпека, 13, 2012
12012
Про методи зниження токсичності відхідних газів автомобільних двигунів внутрішнього згоряння
ФВ Козак, ВМ Мельник
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 2012
12012
Економічна ефективність використання альтернативних палив
ВМ Мельник
ІФНТУНГ, 2006
12006
Prospective types of alternative fuels for internal combustion engines
СФ Левко, БВ Долішній, ВМ Мельник
Oil and Gas Power Engineering, 97-106, 2019
2019
Критерії вибору парку транспортних засобів для забезпечення ефективної системи вантажних перевезень
ММ Кусяк, ВМ Мельник
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2019
2019
Перспективи виробництва теплоізоляційного ніздрюватого бетону на основі композиційних в’яжучих
ОР Позняк, ІВ Луцюк, ЯБ Якимечко, ВМ Мельник
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і …, 2019
2019
Дослідження складу і теплоти згорання піролізних газів як палива для конвертованих на газ дизельних двигунів нафтогазового технологічного транспорту
СІ Криштопа, ЛІ Криштопа, ММ Гнип, ІМ Микитій, ВМ Мельник, ...
Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, 84-94, 2019
2019
Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях (за матеріалами циклу праць, що отримав Державну премію України в галузі науки і техніки у 2018 році)
ОО Коноваленко, ВВ Захаренко, ММ Калініченко, ВМ Мельник, ...
Радиофизика и радиоастрономия, 2019
2019
Виробництво, властивості і застосування газобетону неавтоклавного тверднення
ОР Позняк, ВМ Мельник, ІО Завадський, АЯ Мельник
Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і …, 2018
2018
Дослідження властивостей модифікованних гіпсових в’яжучих
ОР Позняк, НВ Кондратьєва, ВМ Мельник, ТВ Мельник
Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і …, 2018
2018
Володимир Мельник
В Мельник
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20