Галина Римар
Галина Римар
старший викладач кафедри обліку у виробничій сфері, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Специфіка формування витрат у будівництві
Г Римар
Економічний аналіз. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ.–2010 …, 2010
102010
Ціноутворення в Україні: стан та перспективи розвитку
ГА Римар
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2012
92012
Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку витрат у будівництві
ГА Римар
ЖДТУ, 2012
42012
Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні
ЗМВ Задорожний, ЯД Крупка, ІЯ Омецінська, РВ Романів, НВ Гудзь, ...
ТНЕУ, 2015
32015
Ціноутворення в Україні: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]
ГА Римар
ГА Римар/Режим доступу: http://eztuir. ztu. edu. ua/3221/1/32. pdf, 0
3
Особливості внутрішньогосподарського контролю розрахунків з покупцями та реалізації готової продукції
ТД Маркова, ЛМ Головаченко, ММ Стрепенюк, ГА Римар
22018
Економічна сутність і класифікація витрат
ГА Римар
22004
Основи наукових досліджень і технічної творчості. Навчальний посібник
ГМ Лисюк, ОГ Шидакова-Каменюка, ОВ Самохвалова, ОВ Неміріч, ...
Харків: ХДУХТ, 2014
12014
Облік, аналіз і контроль витрат у житловому будівництві
ГА Римар
12014
Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку
ЗМВ Задорожний, ЯД Крупка, ІЯ Омецінська, НВ Гудзь, ІЄ Давидович, ...
ТНЕУ, 2013
12013
Формування облікової політики витрат будівельних організацій
ГА Римар
ЖДТУ, 2012
12012
Інформаційні джерела контролю та аналізу витрат підприємства
ГА Римар
12011
Стан і перспективи розвитку бухгалтерського і управлінського обліку в умовах глобалізації
ЗМВ Задорожний, ІД Бенько, ЮА Біла, ТГ Бурденюк, ВП Войцешин, ...
Тернопіль, Університетська думка ЗУНУ, 2020
2020
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік»
ВМ Панасюк, ІВ Мельничук, НВ Мужевич, ГА Римар
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2020
2020
Проблемні аспекти обліку і оподаткування виплат працівникам
Г Римар, С Питель
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
2019
Роль та функції податків в економіці держави
Г Римар
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Зміни в механізмі відшкодування ПДВ у 2017 році
ГА Римар
2018
Внутрішня звітність підприємства щодо виробництва продукції та її реалізації в системі управлінського обліку
ГА Римар
2018
Науково-методичні проблеми оціночної діяльності в Україні
ВВ Немченко, ОП Антонюк, ПО Антонюк, ОО Євтушевська, ...
Каравела, 2018
2018
Інноваційна діяльність підприємства
ГА Римар
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20