Олександр Возняк
Олександр Возняк
Vinnytsia National Technical University
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Метод часу релаксації та варіаційний підхід у аналізі явищ переносу у напівпровідниках AIVBVI
ДМ Фреїк, ЛІ Никируй, ОІ Ільків, ОМ Возняк
Фізика і хімія твердого тіла 8 (3), 451-456, 2007
62007
Клінічне спостереження поєднання менінгіоми горбка турецького сідла та ендо-супраселярної аденоми гіпофіза
ОМ Возняк, ОВ Майданник, АЛ Литвиненко, СМ Лисенко, ...
Український нейрохірургічний журнал, 54-56, 2012
32012
Локалізовані стани електронів у напівпровідниках. II. Експериментальні методи дослідження (огляд)
ДМ Фреїк, ОМ Возняк, ТО Паращук, ВМ Чобанюк, ІВ Горічок
Фізика і хімія твердого тіла, 445-454, 2011
32011
Нейрорадіологічна діагностика менінгіом серед первинних пухлин бічних шлуночків
МЄ Поліщук, МК Мехрзі, АГ Сірко, ОМ Гончарук, ОМ Возняк, МС Кваша, ...
Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія, 14-23, 2018
22018
Сонячний термоелектричний генератор
VV Prokopiv, LI Nykyruy, OM Voznyak, BS Dzundza, IV Horichok, ...
Фізика і хімія твердого тіла 18 (3), 372-375, 2017
22017
Термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe1-xSеx
РО Дзумедзей, ЛІ Никируй, ОМ Возняк, ТП Гевак
Фізика і хімія твердого тіла, 600-603, 2012
22012
Мікропроцесорні системи керування електроприводами
ВВ Грабко, ВЮ Кучерук, ОМ Возняк
ВНТУ, 2009
22009
Амплітудно-фазовий метод вимірювання параметрів високочастотних резонансних контурів
АВ Рудик, ОМ Возняк, ІВ Барановський
Вісник КДПУ, 137-143, 2001
22001
Розвиток математичної моделі вимірювального перетворювача інтенсивності світлового потоку
ВЮ Кучерук, ПІ Кулаков, ОМ Возняк, ТВ Гнесь, ОГ Антіпов, ...
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 31-36, 2016
12016
Хірургічна техніка перкутанної балонної кіфопластики
СМ Лисенко, РЮ Ілюк, АЛ Литвиненко, ОМ Возняк
Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, 17-21, 2015
12015
Вимірювання нестандартних параметрів потенційно нестійких чотириполюсників за допомогою методу плаваючих навантажень
ОМ Васілевський, ОМ Возняк, ОГ Ігнатенко, ДВ Мостовий
Вісник інженерної академії України.№ 1: 208-210.., 2015
12015
Високочастотний амплітудно-фазовий метод вимірювання вологості речовин
АВ Рудик, ОМ Возняк, РА Анфілов
Вісник Хмельницького національного університету, 163-169, 2005
12005
Дослідження від'ємної індуктивності
РА Анфілов, ОМ Возняк, АВ Рудик
Вісник ХНУ, 235-239, 2005
12005
ВПЛИВ СПIН-ОРБIТАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДIЇ НА ЕНЕРҐЕТИЧНИЙ СПЕКТР ЕЛЕКТРОНIВ У МОДЕЛI СИЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ЗI СТРУКТУРНОЮ НЕВПОРЯДКОВАНIСТЮ
ОМ Возняк
JOURNAL OF PHYSICAL STUDIES 9 (2), 168-176, 2005
12005
Мостовий перетворювач з покращеними характеристиками перехідних режимів електроприводу/Возняк ОМ, Дрючин ОО, Тульчій А. П
ОМ Возняк
Наукові праці Донецького національного технічного університету.–2009.–Вип 16 …, 0
1
Досвід використання стереотаксичних методик при вогнищевих ураженнях головного мозку
ОМ Возняк, ОВ Майданник, РЮ Ілюк, АЛ Литвиненко
Pain medicine 4 (1/1), 22-22, 2019
2019
Розробка методу плаваючих навантажень для вимірювання нестандартної системи параметрів
ВО Кієнко, ОМ Возняк
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
2019
НЕЙРОРАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕНИНГИОМ СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ БОКОВЫХ ЖЕЛУДОЧКОВ
МЄ ПОЛІЩУК, МК МЕХРЗІ, АГ СІРКО, ОМ ГОНЧАРУК, ОМ ВОЗНЯК, ...
Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія, 14-23, 2018
2018
Нейрорадиологическая диагностика менингиом среди первичных опухолей боковых желудочков
НЕ Полищук, МК Мехрзи, ОН Гончарук, АМ Возняк, МС Кваша, ...
Эндоваскулярная нейрорентгенохирургия, 2018
2018
Оригінальна стаття= Original article= Оригинальная статья
СМ Лисенко, РЮ Ілюк, АЛ Литвиненко, ОВ Клименко, АВ Ашихмін, ...
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20