Давиденко Ганна Віталіївна / Hanna Davydenko
Давиденко Ганна Віталіївна / Hanna Davydenko
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", проректор з науки та міжнародної
Подтвержден адрес электронной почты в домене uu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Developing Healthcare Competency in Future Teachers
I Maksymchuk, B., Matviichuk, T., Solovyov, V., Davydenko, H., Soichuk, R ...
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională 12 (Issue 3), 24-43, 2020
20*2020
Теоретико-методичні засади організації інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу
ГВ Давиденко
Нац. акад. пед. наук України.–Київ, 2015
162015
Німецька народна побутова казка: тематичні, структурнокомпозиційні та лінгвокультурні характеристики
ГВ Давиденко
Т. Шевченка, 2008
142008
Інклюзія у вищих навчальних закладах Європейського Союзу (монографія)
Г Давиденко
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015., 2015
102015
Включення людей з інвалідністю у суспільне життя та освітній процес: шляхи оптимізації
Г Давиденко
Наукові записки (Серія : Педагогічні науки) : зб. наук. пр. / [ред. кол. : В …, 2015
8*2015
Аналіз фінансових показників діяльності банку, що передують його ліквідації
ОВ Омельченко, ГВ Давиденко
Економічні перспективи підприємництва в Україні: збірник матеріалів …, 2016
72016
Методологические принципы инклюзивного образования: определение понятий
АВ Давыденко
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2014
62014
Моделі і форми впровадження інклюзивної освіти в рамках педагогічної інноватики
ГВ Давиденко
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету …, 2014
52014
Organization of resource center for inclusive high education
H Davydenko
Creative thinking in the special education :Training Course MASHAV (02.02 …, 2015
42015
Умови впровадження інклюзивного навчання у вищих навчальних закладах Європейського Союзу (психолого-ментальний, організаційний та соціальний аспекти) : [посібник]
ГВ Давиденко
Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015., 2015
42015
Дискурсивные исследования на Украине
А Давиденко
Вестник ВГУ: Лингвистика и межкультурная коммуникация, 178-183, 2006
42006
Правові основи інтегрованого навчання у Французькій Республіці
ГВ Давиденко
Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 26-35, 2015
32015
Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Італії
ГВ Давиденко
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2013
32013
Stock Analysis of Oil Drilling and Exploration Companies Impacting India’s Economic Environment
HD Esha Jain, Namita Gupta, Sandeep Kumar Gupta
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering …, 2019
2*2019
До питання про моніторинг фінансової стабільності банківської системи України
ГВ Давиденко, ОВ Омельченко
Причорноморські економічні студії, 108-112, 2016
22016
Моделювання європейського інклюзивного процесу у вищих навчальних закладах як відкритої системи
ГВ Давиденко
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
2*2015
Інклюзія та психофізична обмеженість з погляду учнів та студентів як психолого-педагогічна проблема
Г Давиденко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 126-132, 2014
22014
Упровадження соціальної інклюзії у закладах вищої освіти: бар’єри та шляхи їх подолання
ГВ Давиденко
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал. Серія …, 2018
12018
ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
ГВ Давиденко
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ, 65, 2015
12015
Моделювання сучасного інклюзивного навчання як нелінійного процесу з відкритим діапазоном навчальних цілей
ГВ Давиденко
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20