Хильченко (Макаренко) Анастасія Сергіївна, Хильченко (Макаренко) Анастасия Сергеевна, Khylchenko
Хильченко (Макаренко) Анастасія Сергіївна, Хильченко (Макаренко) Анастасия Сергеевна, Khylchenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Призначення покарання
Т Макаренко
Вісник Асоціації кримінального права України, 208-227, 2013
18*2013
Призначення покарання
АС Макаренко
Правова доктрина України 5, 294-313, 2013
18*2013
Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні: монографія
АС Макаренко
Одеса: Юридична література, 2013
14*2013
Деякі теоретичні засади здійснення суддівського розсуду при призначенні покарання в Україні
АС Макаренко
Вісник Верховного Суду України, 44-48, 2011
5*2011
Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні
АС Макаренко, АС Макаренко
42012
Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві
ВО Туляков, ВА Туляков, ГП Пімонов, ГП Пимонов, НІ Мітріцан, ...
42012
Загальні засади призначення покарання та суддівський розсуд
АС Макаренко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 338-342, 2011
42011
Деякі актуальні проблеми стану кримінального законодавства у галузі призначення покарання.
АС Макаренко
32011
Формалізація призначення покарання в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн
АС Хильченко
Підприємництво, господарство і право, С. 283-288, 2019
22019
Призначення покарання
АС Хильченко
Сучасне кримінальне право України: наукові нариси: монографія/за ред. НА …, 2017
22017
Кримінально-правова характеристика суддівського розсуду: зловживання правом
АС Макаренко
Одеса: Юрид. л-ра, 2012
22012
Проблема принципів призначення покарання у сучасній науці кримінального права
АС Макаренко
Актуальні проблеми держави і права, 176-181, 2010
22010
Щодо правової природи кримінального проступку
А Макаренко
URL:: http://law-dep. pu. if. ua/conference2014/articles/makarenko. pdf …, 0
2
Реалізація правил призначення покарання у судовій практиці
АС Хильченко
Підприємництво, господарство і право, 138-144, 2017
12017
Проблеми призначення покарання за наявності угод про примирення
АС Макаренко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 94-98, 2015
12015
Значення судової практики в обмеженні суддівського розсуду в кримінальному праві
АС Макаренко
Одеса: Юрид. л-ра, 2015
12015
Види суддівського розсуду під час призначення покарання в Україні
АС Макаренко
Актуальні проблеми держави і права, 303-308, 2013
12013
Problems of criminalization of violations of patients' rights: international experience and current situation in Ukraine
Y Khyzhniak, Z Mandrychenko, A Pidgorodynska, A Khylchenko, ...
Amazonia Investiga 8 (22), 728-734, 2019
2019
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
МІ Шахматов, ІМ Гальперін, ОП Горох, ТА Денисова, ДС Дядькін, ...
2019
Щодо правової природи кримінального проступку
АС Хильченко
Кримінальне правопорушення: національний та зарубіжний виміри: Матеріали …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20