Василь Васильович Папп
Василь Васильович Папп
Мукачівський державний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.msu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів
ВВ Папп
Регіональна економіка, 23-31, 2008
272008
Вдосконалення інвестиційної політики в країні та її вплив на розвиток інвестиційного процесу в регіоні
ВВ Папп
Регіональна економіка, 50-58, 2006
252006
Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні
ВВ Папп
Бізнес інформ, 160-164, 2013
212013
Финансовый контролинг как основа эффективного управления финансами предприятия
ВВ Папп, НВ Бошота
Молодий вчений, 90-92, 2014
16*2014
Пріоритетні напрями формування регіональної інноваційно-інвестиційної політики
В Папп
Економіст-2007.-Кв 9, 40-42, 2007
162007
Структурні процеси в економіці регіональних суспільних систем: теорія, методологія, практика; монографія
В Папп
Інститут регіональних досліджень, 2009
152009
Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України
ВВ Папп
142015
Структурування економіки в регіональних суспільних системах: теорія, методологія, практика
ВВ Папп
Інститут регіональних досліджень НАН України.–Львів, 2007
142007
Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: державний та регіональний аспект
І Конопльова, В Папп
Економіст, 2008
122008
Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів та вибір ефективних інвестиційних проектів
В Папп
Регіональна економіка, 246-255, 2004
112004
Роль інвестиційних процесів у соціально-економічному розвитку країни
ВВ Папп, НВ Бошота
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Економіка …, 2013
92013
Концептуальні підходи до формування та розвитку податкової системи України
ВВ Папп
92009
Джерела фінансового запезпечення інноваційної діяльності та механізми їх залучення
ВВ Папп, НВ Бошота
82015
Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки України
ВВ Папп, НВ Бошота
Бізнес Інформ, 52-56, 2013
72013
Особливості організації системи оподаткування та методи оптимізації податкового навантаження в малому підприємництві
МВ Ігнатишин, ВВ Папп
72003
Розвиток сфери туризму в контексті євроінтеграційних процесів в Україні
ВВ Папп
Вісник Одеського національного університету. серія: економіка, 179-184, 2015
62015
Формування транскордонних транспортно-логістичних кластерів як пріоритетний напрям розвитку прикордонних регіонівУкраїни
ВВ Гоблик, ВВ Папп
Економічний форум, 55-63, 2013
62013
Роль готельного господарства у розвитку туризму в регіоні
ВВ Папп
Видавництво УжНУ" Говерла", 2015
52015
Вплив індустрії туризму на соціально-економічний розвиток регіону (на прикладі Закарпатської області)
ВВ Папп
Сталий розвиток економіки, 138-146, 2015
52015
Туризм як пріоритетний напрям розвитку економіки регіону (на прикладі Закарпатської області)
ВВ Папп, НВ Бошота
52014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20