Підписатись
Ірина Бабій / Iryna Babiy  / Iryna Babii /https://orcid.org/0000-0002-1568-7920
Ірина Бабій / Iryna Babiy / Iryna Babii /https://orcid.org/0000-0002-1568-7920
Candidate of Philological Sciences, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Семантика, структура та стилістичні функції назв кольорів у сучасній українській мові (на матеріалі малої прози В. Стефаника, М. Коцюбинського, М. Хвильового)
ІМ Бабій
Київ, 1997
581997
Семантична характеристика назв кольорів у сучасній українській мові
ІМ Бабій
Українське мовознавство 27, 12-15, 2003
9*2003
ХУДОЖНЬО-ЗОБРАЖАЛЬНА РОЛЬ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ У ФОРМУВАННІ ПИСЬМЕННИЦЬКОГО ІДІОСТИЛЮ
I Babiy
Uniwersytet Adama Mickiewicza, 11-18, 2015
72015
До визначення сутності поняття «моральне виховання»
І Бабій
Рідна школа, 38-41, 2009
72009
Складні слова як номінативно-текстотвірний елемент (на матеріалі роману В. Барки "Жовтий князь")
ІМ Бабій
Українське мовознавство. Міжвідомчий наук. збірник, 50-55, 2006
7*2006
Про метафоричне уживання кольороназв :традиційне й оказіональне
ІМ Бабій
Наукові записки Терноп. держ. педун-ту. Серія: Мовознавство., 61-65, 2004
72004
Службові слова в сучасній українській мові
ІМ Бабій, ТП Вільчинська
52004
Емоційно-експресивна роль колірних епітетів у прозовій мові (на матеріалі творчості В. Стефаника, М.Коцюбинського, М. Хвильового)
ІМ Бабій
Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку …, 1999
51999
"Фарби повинні приходити на допомогу слову..." (кольори в художній мові М. Коцюбинського)
ІМ Бабій
Культура слова.–Вип. 50, 26-31, 1997
5*1997
Вторинна номінація кольору в художній картині світу
І Бабій
Мовознавчий вісник, 31-34, 2010
42010
Моральне виховання особистості
ІМ Бабій
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 19-22, 2009
42009
Семантико-естетичні особливості колірного епітета у поезії Лесі Українки
ІМ Бабій
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 8-11, 2001
42001
Колірне означення як ситуаційний конкретизатор
І Бабій
Актуальні проблеми менталінгвістики, 188-190, 1999
41999
Фраземіка творів Богдана Лепкого: загальномовна та індивідуально-авторська
ІМ Бабій
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
32017
Морфеміка і словотвір сучасної української мови: самостійна та індивідуальна робота
ІМ Бабій, НО Свистун
Тернопіль: Навчальна книга–Богдан, 2012
32012
Авторські неологізми у поезії Дмитра Павличка
ІМ Бабій
Studia methodologica, 2011
32011
Семантико-граматична природа прикметників зі значенням кольору у прозовій мові
ІМ Бабій
Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту. Серія: Мовознавство, 6-16, 2005
3*2005
Лексика на позначення кольору як джерело збагачення активного словника особистості
ІМ Бабій
Наукові записки. Серія: Мовознавство.–Тернопіль: ТДПУ, 139-144, 2002
32002
Колір і деякі мовні засоби його передачі (на матеріалі малої прози М. Коцюбинського)
ІМ Бабій
Актуальні проблеми словотвору української мови, 140-142, 1993
3*1993
Індивідуально-авторська номінація осіб у романі «Рай» Василя Барки
ІМ Бабій
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 0
3
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20