Боліла Світлана Юріївна,  Болелая Светлана Юрьевна, Bolila S.Yu.
Боліла Світлана Юріївна, Болелая Светлана Юрьевна, Bolila S.Yu.
ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", економічний факультет, кафедра менеджменту
Verified email at ksau.kherson.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Прогнозирование племенной ценности птицы по интенсивности процессов раннего онтогенеза
ВП Коваленко, СЮ Боліла, ВП Бородай
Цитология и генетика 32 (3), 88-92, 1998
571998
Селекционная модель прогнозирования мясной продуктивности птицы
ВП Коваленко, СЮ Болелая
Цитология и генетика 32 (4), 55-59, 1998
361998
Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу
СЮ Боліла, КМ Данелюк
Таврійський науковий вісник 2 (75), 66-73, 2011
222011
Рекомендации по использованию моделей основных селекционируемых признаков сельскохозяйственных животных и птицы
ВП Коваленко, СЮ Боліла - ВП Коваленко, СЮ Болелая, СЯ Плоткин
Таврійський науковий вісник, 1997
201997
Рекомендации по использованию модели основных селекционируемых признаков сельскохозяйственных животных и птицы
ВП Коваленко, СЮ Болелая, ЮП Полупан, СЯ Плоткин
20*1997
Рекомендации по использованию моделей основных селекционных признаков сельскохозяйственных животных и птицы
ВП Коваленко, СЮ Боліла
Х.: Херсон. держ. аграр. ун-т, 1997
201997
Удосконалення методів оцінки яєчної та м'ясної продуктивності птиці спеціалізованих кросів
СЮ Боліла
Херсонський сільськогосподарський ін-т., 1996
101996
Удосконалення методів оцінки яєчної та мясної продуктивності птиці спеціаліалізованих кросів
СЮ Боліла
Пилотные школы /автореферат дисертації/, 26, 1996
101996
Принципы отбора мясной птицы по напряженности роста в раннем онтогенезе
ВП Коваленко, СЮ Болелая
Тезисы выступлений ІІ -ой Всеукраинской конференции с международным …, 1996
81996
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях проектування та виготовлення виробів
ГМ Мамус
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
62016
Підвищення конкурентноспроможності сільського господарства України на основі інноваційних факторів
СЮ Боліла, ТВ Федорова, ВІ Мілюський
Збірник наукових праць за матеріалами міждународної науково-практичної …, 2010
52010
Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства України на основі інноваційних факторів [Електронний ресурс]
СЮ Боліла
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/34_NIEK_2010/Economics/75187. doc. htm, 0
5*
Методи використання прийомів модальної селекції в свинарстві
МД Березовський, ВП Коваленко, ВГ Пелих, СЮ Боліла
Методичні вказівки, 7, 1998
3*1998
Інноваційний розвиток аграрного сектору: проблеми та важелі державного впливу з їх вирішення
СЮ Боліла
Мат-ли міжнар. науковопрактичної конференції «Проблеми нормативно-правового …, 2017
22017
Прогнозування кривих несучості птиці різних видів
ВП Коваленко, СЮ Боліла, СЯ Плоткін
Таврійський науковий вісник, 98-101, 1999
21999
Совершенствование методов оценки яичной и мясной продуктивности птицы специализированных кроссов
СЮ Болелая
Херсонский сельскохозяйственный ин-т. - Херсон, 1996. - 226 л., 1996
21996
Прогнозування кривих несучості птиці різних видів
ВП Коваленко, СЮ Боліла, СЯ Плоткін
Таврійський науковий вісник.–1999.–Вип 11, 98-101, 0
2*
Розвиток крафтового органічного сімейного фермерства–шлях до подолання безробіття на селі.
ІВ Осадчук, СЮ Боліла, НВ Кириченко
Електронне наукове фахове видання" Ефективна економіка", 2020
12020
Дослідження профілю кінцевого споживача на регіональному ринку м'ясопродуктів як інструмент укріплення конкуренних позицій товаровиробника
СЮ Боліла, ОМ Федорчук
Науковий вісник Херсонського державного університету, економічні науки, 170-174, 2017
12017
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення дисципліни «Економіка підприємств»
СЮ Боліла, ВГ Бикова
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2005
12005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20