Гапоненко Світлана Олександрівна / Svitlana Gaponenko / Гапоненко Светлана Александровна
Гапоненко Світлана Олександрівна / Svitlana Gaponenko / Гапоненко Светлана Александровна
ДНУ ім. О.Гончара, факультет міжнародної економіки, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Підтверджена електронна адреса в fme.dnulive.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Development and innovation potential of the telecommunications sphere in Ukraine
SA Gaponenko
Віник Дніпропетровського університету. Серія "менеджмент інновацій", 3-10, 2015
32015
Основні засади і напрями інноваційного розвитку підприємство сфери послуг
СА Гапоненко
Економіка промисловості, 157-162, 2013
12013
JEL: D83, L96 OVERCOMING THE PROBLEMS OF DIGITAL DIVIDE IN THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY IN UKRAINE: ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS
L Lysiak, S Gaponenko
Journal Association 1901 SEPIKE: Edition20 20, 121, 2018
2018
Економетричне моделювання дефініції ролі телекомунікаційної галузі на світовому та національному рівнях
SA Gaponenko
Вісник Дніпровського університету. Серія Світове господарство і міжнародні …, 2016
2016
Эконометрическое моделирование дефиниции роли телекоммуникационной отрасли на мировом и национальном уровнях//Економетричне моделювання дефініції ролі телекомунікаційної галузі …
SA Gaponenko
Вестник Днипровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и международные …, 2016
2016
Развитие и инновационный потенциал телекоммуникационной отрасли Украины//Розвиток та інноваційний потенціал телекомунікаційної галузі України//Development and innovation …
SA Gaponenko
European Journal of Management Issues, 3-10, 2015
2015
Основные принципы и направления инновационного развития предприятий сферы услуг
СА Гапоненко
Экономика промышленности, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–7