Паленный ЮГ
Паленный ЮГ
Державний університет "Одеська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukrtest.com - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
ЛМ Перпері, ГО Оборський, ЮГ Паленний, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
32017
Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services
GA Oborsky, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Праці Одеського політехнічного університету, 70-73, 2016
22016
Магнитный датчик бесконтактногоизмерения виброперемещений
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ВП Гугнін, ЮГ Паленний
Вимірювальна та обчислювальнатехніка в технологічнихпроцесах, 49-53, 2016
2*2016
ВИМІРЮВАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, РП Мигущенко
Системи обробки інформації, 48-51, 2016
22016
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
НТУ" ХПИ", 2015
22015
Застосування ризик-орієнтованого підходу для розроблення документів систем управління якістю
Ю Паленний, М Огієнко, Д Герасимчук
Стандартизація, сертифікація, якість, 11-16, 2020
2020
Розгляд неформальних чинників, які впливають на якість надання освітніх послуг
ОГЦ Л. М. Перпері, Ю. Г. Паленний
Стандартизація, сертифікація, якість, 48-53, 2018
2018
Improving the model of quality management systems processes assessment
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy
Праці Одеського політехнічного університету, 115-122, 2018
2018
Условия применения магнитных датчиков виброперемещений
V Tonkonogiy, Y Palennyy, V Gugnin, G Goloborodko
Вестник Национального Технического Университета" ХПИ" Серия Новые решения в …, 2017
2017
Ограничения применения магнитных датчиков виброперемещений
ВМ Тонконогий, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Оцінка ризиків у системі управління охороною праці
ЮГ Паленний, ВВ Паленна
Вісник міжнародної академії безпеки життєдіяльності. Збірник наукових праць …, 2016
2016
Система для безконтактного вимірювання переміщень інструменту відносно оброблюваної деталі в процесі різання
ГО Оборський, ЮГ Паленний, ВП Гугнін, ЛМ Перпері, ...
2016
Возбуждениеизгибно-крутильныхколебаний и ихизмерения на вращающихсяконсольныхинструментах
ГА Оборский, ЮГ Паленный, АА Оргиян
Вісник Хмельницького національного університету, 112-115, 2016
2016
MEASUREMENT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL SYSTEM
GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 19-23, 2016
2016
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ
ЮГ Паленный, АП Гнатюк, ВМ Жеглова, ДС Фоменко
Системи обробки інформації, 112-115, 2016
2016
Неопределенность измерений с использованием АЦП для медленно протекающих процессов
ГА Оборский, РП Мигущенко, ЛМ Перпери, ЮГ Паленный
Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний …, 2016
2016
Євроінтеграція та безпека
ВВП ЮГ Паленный
Безпека життєдіяльності, 34-35, 2014
2014
РЕЕСТРЫ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ЮГП МА Голофеева, АС Левинский
КАЧЕСТВО, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, КОНТРОЛЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 17, 2014
2014
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ЮГП МА Голофеева, АС Левинский
НОВЫЕ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕСУРСО-И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ, 40, 2014
2014
Основи сертифікації та акредитації : конспект лекцій для студентів спеціальності 6.051002 очної та заочної форм навчання
МОГ ГО Оборський, ЮГ Паленный
О. : Наука і техніка, 2011. - 228 с., 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20