Підписатись
Паленный ЮГ
Паленный ЮГ
Державний університет "Одеська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в ukrtest.com - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
ЛМ Перпері, ГО Оборський, ЮГ Паленний, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
52017
Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services
GA Oborskiy, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Odes’ kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 70-73, 2016
42016
MEASUREMENT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL SYSTEM
GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 19-23, 2016
32016
Розгляд неформальних чинників, які впливають на якість надання освітніх послуг
ОГЦ Л. М. Перпері, Ю. Г. Паленний
Стандартизація, сертифікація, якість, 48-53, 2018
22018
Магнитный датчик бесконтактногоизмерения виброперемещений
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ВП Гугнін, ЮГ Паленний
Вимірювальна та обчислювальнатехніка в технологічнихпроцесах, 49-53, 2016
2*2016
ВИМІРЮВАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, РП Мигущенко
Системи обробки інформації, 48-51, 2016
22016
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
Резание и инструмент в технологических системах= Cutting & tool in …, 2015
22015
Improving the model of quality management systems processes assessment
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy
Праці Одеського політехнічного університету, 115-122, 2018
12018
Возбуждениеизгибно-крутильныхколебаний и ихизмерения на вращающихсяконсольныхинструментах
ГА Оборский, ЮГ Паленный, АА Оргиян
Вісник Хмельницького національного університету, 112-115, 2016
12016
Information and measuring systems for equipment adaptive accelerated life tests
ГО Оборський, ЮГ Паленний, СГ Поліщук, ІВ Прокопович
Праці Одеського політехнічного університету, 124-130, 2023
2023
Особливості складання інструкції з експлуатації машинобудівного обладнання
ВП Ю. Паленний
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Якість, стандартизація та …, 2023
2023
PROBLEMS OF MEASURING LOW FEED RATES OF METAL CUTTING EQUIPMENT
MVS MO Golofeyeva, YuP Palennyi
Odes’ kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 90-95, 2023
2023
Інформаційно-вимірювальна система віддаленого контролю температури тіла спортсменів
АГ Радалова, ЮГ Паленний
Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі: тези доп. 58-ої наук …, 2023
2023
Визначення та аналіз складових бюджету невизначеності методики статичного зважування на автомобільних вагах
ОП Роцкін, ЮГ Паленний
Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі: тези доп. 58-ої наук …, 2023
2023
Особливості оцінювання якості знань здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання
Ю Паленний, О Левинський, В Паленна
Матеріали XXVІІ Міжнародної науково-методичної конференції "Управління …, 2022
2022
Розробка процесного ландшафту окремого відділу підприємства
АБ Ю. Паленний
Сучасні інформ. технології та телекомунікаційні мережі: тези доп. 58-ої наук …, 2022
2022
Modern engineering and mathematical packages of computer simulation
A Goloborodko, V Gugnin, Y Palenyi, L Perperi
2021
Determining the approach to quality in the construction of the process landscape of the Odessa polytechnic state university
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyi, V Gugnin
Праці Одеського політехнічного університету, 71-80, 2021
2021
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра
ОС Левинський, АС Левинский, МС Огієнко, МС Огиенко, ОА Волков, ...
Одеса: ДУ «Одеська політехніка», 2021
2021
Застосування ризик-орієнтованого підходу для розроблення документів систем управління якістю
Ю Паленний, М Огієнко, Д Герасимчук
Стандартизація, сертифікація, якість, 11-16, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20