Алла Мельник (Alla Melnyk)
Алла Мельник (Alla Melnyk)
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германських і романських мов, КНЛУ
Підтверджена електронна адреса в knlu.kyiv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування професійно-пізнавальної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів у процесі навчання іноземних мов
АІ Мельник
К, 2008
112008
Навчання студентів-медиків читання професійно орієнтованих текстів англійською мовою
АІ Мельник
Іноземні мови, 24, 2005
82005
Using multimedia presentation in the foreign language classroom to form tertiary students' oral presentation competence
М А. I.
Іноземні мови, 38-48, 2019
2019
The English language in a global context
МА І.
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
2017
Особливості формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності студентів немовних вишів на основі особистісно-діяльнісного підходу
МА І.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Серія …, 2016
2016
Формування внутрішньої мотивації до вивчення іноземної мови студентами аграрних університетів: з досвіду роботи
МА І.
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2014
2014
Організація інтегрованих бінарних занять з іноземної мови професійного спрямування та профільного предмета
МА І.
Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр., 215-219, 2013
2013
Методичні рекомендації щодо формування професійно-пізнавальної спрямованості студентів у процесі навчання іноземних мов
МА І.
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис 2 (3(46 …, 2012
2012
Основні етапи формування професійно-пізнавальної спрямованості студентів
МА І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр., 43-49, 2012
2012
Контекстне навчання у процесі професійного іншомовного спілкування студентів немовних спеціальностей
МА І.
Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. пр., 191-196, 2012
2012
Сучасні тенденції іншомовної підготовки фахівців медичної галузі
МА І.
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2011
2011
Деякі питання професійцної підготовки фахівців медичного профілю у контексті сучасних інтеграційних процесів
МА І.
Вісник Львівського університету: серія педагогічна, 34-40, 2010
2010
Модель підготовки фахівця у немовних вищих навчальних закладах у світлі сучасних вимог
МА І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр., 50-52, 2008
2008
Міжпредметні зв'язки в процесі вивчення іноземної мови у вищих медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
МА І.
Іноземні мови в навчальних закладах, 116-122, 2007
2007
Експериментально-педагогічна робота із втілення міжпредметної інтеграції у навчанні іншомовного професійно орієнтованого читання
МА І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр., 132-136, 2006
2006
Професійно-пізнавальна спрямованість: понятійний аналіз
МА І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр., 43-47, 2004
2004
Психолого-педагогічні аспекти навчальної мотивації в зарубіжних теоріях учіння
МА І.
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр., С. 47-53, 2004
2004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17