Ващенко Олена Миколаївна
Ващенко Олена Миколаївна
доцент кафедри початкової освіти, Педагогічний інститут, Київський університет ім. Бориса Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua
TitleCited byYear
Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі
О Ващенко, С Свириденко
Здоров’я та фізична культура, 1-6, 2006
1482006
Здоров’язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних закладах
О Ващенко, С Свириденко
Директор школи, 12-15, 2006
462006
Організація здоров’язберігаючої діяльності початкової школи
О Ващенко, С Свириденко
Початкова освіта, 334, 2005
382005
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня молодшого школяра/[ОМ Ващенко, ВМ Єрмолова, ЛІ Іванова та ін.]
ОМ Ващенко
Кам’янець-Подільський: Абетка, 4, 2003
282003
Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів
ОМ Ващенко
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 07 «Теорія і методика виховання»/О. М …, 2007
182007
Як створити школу сприяння здоров’ю
О Ващенко, С Свириденко
К.: Шкільний світ 112, 2008
162008
Здоровий спосіб життя–важливий чинник виховання особистості: теоретико-методологічний аспект
О Ващенко
Початкова школа, 48-50, 2004
152004
Організація навчально-виховного процесу з „Основ здоров’я” в 1–4 класах
ОМ Ващенко
Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин ОВ, 217-223, 2010
112010
Формування у молодших школярів компетенцій безпеки життєдіяльності: теоретичний аспект
ОМ Ващенко
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 99-106, 2014
72014
Історичний аспект розвитку проблеми виховання здорового способу життя
О Ващенко
Початкова школа, 44-47, 2003
72003
Здоров’язберігаючі технології: сутнісна характеристика
О Ващенко, С Свириденко
Здоров’язберігаючі технології в навчальному закладі.–К.: Шк. світ, 5-12, 2009
62009
Особливості навчання учнів в умовах здоров'язбережувальної педагогіки–[Електронний ресурс]
ОМ Ващенко
Режим доступу: http://www. ippo. org. ua/files/% D0% BD% D0% BE% D0% B2% D0 …, 2011
5*2011
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ УЧНІВ В УМОВАХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ
ОМ Ващенко
52011
Особливості формування у молодших школярів здоров’язберігаючих умінь і навичок
ОМ Ващенко
Сучасні технологі¿ навчання в початковій освіті: Всеукр. наук.-практ. конф …, 2006
52006
Формування в майбутніх учителів компетентності використання здоров’язбережувальних освітніх технологій в навчально–виховному процесі початкової школи
ОМ Ващенко, НБ Буряк
Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей–Хмельницький: ХмЦНІ, 2013
32013
Організаційно-педагогічні особливості побудови здоров’язбережувального освітнього середовища початкової школи
ОМ Ващенко
Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей/за заг. ред. Докукіної ОМ/упоряд …, 2013
22013
Формування здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: теоретичний аспект
ОМ Ващенко, ТІ Бережна
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 77-89, 2016
12016
ПЕДАГОГІчНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛьНОГО СЕРЕДОВИщА СУчАСНОЇ ПОчАТКОВОЇ шКОЛИ
О Ващенко
Гуманітарний вісник ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2012
12012
Формування професійних знань у студентів щодо організації навчального процесу з «Основ здоров'я» у початковій школі
ОМ Ващенко
Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: теорія і …, 2012
12012
Методичний супровід фізкультурно-оздоровчої діяльності сучасного вчителя початкової школи
ОМ Ващенко
Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції. Збірник …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20