Віктор Клубук
Віктор Клубук
Інститут зрошуваного землеробства НААН
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості симбіотичної азотфіксації у сортів сої залежно від розвитку рослин
ВО Михайлов, ВВ Клубук
Зрошуване землеробство, 151-156, 2008
32008
Селекційне значення джерел цінних ознак інтродукованих зразків сої (Glycine max L.) для створення нових сортів в умовах зрошення Півдня України
РА Вожегова, ВО Боровик, ВВ Клубук, ДК Рубцов
Plant Varieties Studying and Protection 14 (2), 176-182, 2018
22018
Селекційно-агротехнічні аспекти збільшення виробництва сої в умовах зрошення
ЮО Лавриненко, ВВ Клубук, ТЮ Марченко, МА Мельник
Зрошуване землеробство, 107-111, 2012
22012
Характеристика нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками
ВО Боровик, ВВ Клубук, МЛ Осіній, ІЮ Лужанський, ВІ Кузьмич
Зрошуване землеробство, 158-161, 2015
12015
Ефективність пестицидів фірми БАСФ на посівах сої в умовах зрошення південного Степу України
ОД Шелудько, ВВ Клубук, ВО Боровик, ЄВ Репілєвський, ...
Зрошуване землеробство, 2013
12013
Мінливість ознаки «маса насіння з рослини» у гібридів сої різних груп стиглості
РА Вожегова, ЮО Лавриненко, ВВ Базалій, ТЮ Марченко, ВО Боровик, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів 24, 53-58, 2019
2019
Зрошення і лісомеліорація в степовій зоні України. Уроки минулого в умовах зміни клімату
ВВ Клубук
Гілея: науковий вісник, 116-120, 2018
2018
Прояв і мінливість ознаки маса насіння з рослини у гібридів та сортів сої різних груп стиглості
ЮО Лавриненко, ТЮ Марченко, ВО Боровик, ІВ Михаленко, МО Іванів, ...
Зернові культури, 201-211, 2018
2018
Генофонд рослин лісостепу України
ВМ Кір’ян, ЛА Глущенко, РЛ Богуславський
Генетичні ресурси рослин, 11-31, 2018
2018
Селекционное значение источников ценных признаков интродуцированных образцов сои (Glycine max L.) для создания новых сортов в условиях орошения юга Украины
РА Вожегова, ВО Боровик, ВВ Клубук, ДК Рубцов
Plant Varieties Studying and Protection 14 (2), 2018
2018
Якісне насіння—запорука високих урожаїв
І Біляєва, В Клубук
Карантин і захист рослин, 28-28, 2017
2017
Аналіз та оцінка генетичних ресурсів рослин Інституту зрошуваного землеробства НААН
РА Вожегова, ВО Боровик, ОД Тищенко, ГГ Базалій, НО Кобиліна, ...
Фактори експериментальної еволюції організмів, 116-121, 2017
2017
ОСОБЕННОСТИ СЕЛЕКЦИИ СОИ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
ВИ Кузьмич, ВВ Клубук, ВА Боровик, НЛ Осиний
СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ …, 2016
2016
ВИВЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ МАСОЮ НАСІННЯ ТА ІНШИМИ КІЛЬКІСНИМИ ОЗНАКАМИ У ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ F
ВІ Кузьмич, ВВ Клубук
Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку …, 2016
2016
Азотфиксация сои, как фактор сохранения и восстановления плодородия почвы в условиях орошения
ВВ Клубук, ВА Боровик, ВМ Михайлов, НЛ Осиний
Проблемы управления водными и земельными ресурсами, 172-178, 2015
2015
ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БОБОВО-РИЗОБИАЛЬНОГО СИМБИОЗА НА СОЕ ЗА СЧЕТ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ МАКРО-И МИКРОСИМБИОНТОВ
ВА Михайлов, ВА Боровик, ВВ Клубук, НЛ Осиний
Конкурентная способность отечественных гибридов, сортов и технологии …, 2015
2015
Ефективність доборів на підвищення продуктивності сої в умовах зрошення
ЮО Лавриненко, ВВ Клубук, ВІ Кузьмич
Зрошуване землеробство, 98-100, 2015
2015
Класифікація нових зразків сої за морфо-біологічними та господарськими ознаками
ВО Боровик, ВВ Клубук, ВО Михайлов, МЛ Осіній, ГМ Куц
Зрошуване землеробство, 112-115, 2015
2015
Етапи розвитку зрошення на Півдні України
МВ Вердыш, РА Вожегова, ЛМ Булаенко, ВВ Клубук
Зрошуване землеробство, 22-26, 2014
2014
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ОРОСИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ ЮГА УКРАИНЫ
ВА Боровик, ЮА Степанов, ВВ Клубук, ВА Баранчук, ТЮ Марченко
Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20