Татьяна Гудзь / Tetiana Hudz
Title
Cited by
Cited by
Year
Муніципальна поліція як форма реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування
ТІ Гудзь
Гудзь Тетяна Іванівна.–Харків, 2012.–223 с, 2012
202012
Розширення компетенції органів місцевого самоврядування
ТІ Гудзь
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна. Серія: Право …, 2009
72009
Основи організації та діяльності муніципальної поліції у зарубіжних країнах
ТІ Гудзь
Публічне право.–2015.–№ 4 (20).–С. 84-92., 2015
62015
Проблеми та перспективи розвитку місцевої міліції (муніципальної поліції) в умовах реформування територіальної організації публічної влади в Україні
ТІ Гудзь
Форум права.–2011.–№ 4.–С. 154–161, 2011
62011
Правоохоронна функція в історії місцевого самоврядування
Ю Коломієць, Т Гудзь
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 15-22, 2012
52012
Досвід організації та діяльності місцевої міліції (муніципальної поліції) в Україні
ТІ Гудзь
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
32013
Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного виборчого законодавства України
Л Гудзь
Підприємництво, господарство і право, 111-115, 2016
12016
Організаційно-правові основи діяльності муніципальної поліції в країнах Балтії
ТІ Гудзь
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право …, 2015
12015
Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи
ТІ Гудзь
Право і безпека.-2015.-№ 3 (58).-С. 21–25., 2015
12015
Дискримінація як фактор порушення прав жінок
ТІ Гудзь, НС Пістренко
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2019
2019
Право на зброю: досвід країн Європейського Союзу
ТІ Гудзь, ВВ Мальцев
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2018
2018
Самоврядні підвалини української державності
Т Гудзь
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія …, 2018
2018
Самоврядні традиції державно-політичної організації українського суспільства
ТІ Гудзь
Захист прав людини: національний та міжнародний вимір: матеріали XIV …, 2018
2018
Реформування правоохоронних органів як складова механізму охорони і захисту конституційного ладу в Україні
Т Гудзь
Від громадянського суспільства – до правової держави, 350-353, 2017
2017
Реформа правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу
ТІ Гудзь
Від громадянського суспільства–до правової держави: ХІІІ Міжнар. наук.-практ …, 2017
2017
Конституційне право
ТІ Гудзь, МІ Марчук, ОІ Радченко, ЛД Варунц, ОС Бакумов, ...
2017
Децентралізація публічної влади в країнах Європейського Союзу як основа механізму захисту прав людини
Т Гудзь, Д Редько
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій 25 …, 2017
2017
Конституційне право
Т Гудзь, О Бакумов, Л Варунц, Ю Коломієць, М Марчук, О Радченко, ...
2017
Реформа судових та правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу
Т Гудзь, Ю Коломієць
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія …, 2017
2017
Гарантії забезпечення територіальної цілісності України
Т Гудзь, Ю Коломієць
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20