Follow
Татьяна Гудзь / Tetiana Hudz
Title
Cited by
Cited by
Year
Муніципальна поліція як форма реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування: дис.… кандидата юрид. наук: 12.00. 02/Гудзь Тетяна Іванівна
ТІ Гудзь
Х, 2012
202012
Information as An Object of Legal Regulation in Ukraine
Svitlana Iasechko, Alla Ivanovska, Tetyana Gudz, Mykola Marchuk, Oleksandr ...
International Journal of Computer Science and Network Security 21 (5), р …, 2021
16*2021
та ін.]; передм
ОС Бакумов, ЛД Варунц, Гудзь, ТІ
МІ Марчука. Харків, 2019
122019
Complementary medicine: international experience of functioning and specific features of the application in Ukraine
T Gudz, L Samilyk, V Maliarova, O Dzhafarova, V Kovalchuk
Wiadomości Lekarskie, P. 1103–1107, 2019
11*2019
Розширення компетенції органів місцевого самоврядування
ТІ Гудзь
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна. Серія: Право …, 2009
82009
Основи організації та діяльності муніципальної поліції у зарубіжних країнах: територіальні й матеріально-фінансові аспекти
ТІ Гудзь
Публічне право, 84-92, 2015
72015
Правоохоронна функція в історії місцевого самоврядування
Ю Коломієць, Т Гудзь
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 15-22, 2012
72012
Проблеми та перспективи розвитку місцевої міліції (муніципальної поліції) в умовах реформування територіальної організації публічної влади в Україні
ТІ Гудзь
Форум права.–2011.–№ 4.–С. 154–161, 2011
72011
Досвід організації та діяльності місцевої міліції (муніципальної поліції) в Україні
ТІ Гудзь
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
42013
Реформа правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу
ТІ Гудзь
Від громадянського суспільства–до правової держави: ХІІІ Міжнар. наук.-практ …, 2017
32017
Форми реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування
ТІ Гудзь
Право і суспільство, 70-75, 2011
32011
Інформація: до питання про змістову еволюцію терміна
ОС Бакумов, МІ Марчук, ТІ Гудзь, ОО Венглінський
Право і безпека.-2021.-№ 3 (82).-С. 19-28, 2021
22021
Принцип загального виборчого права: міжнародні стандарти та перспективи законодавчої реалізації в Україні
ЛВ Гудзь, ТІ Гудзь
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2020
22020
Реформа судових та правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу
Т Гудзь, Ю Коломієць
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія …, 2017
2*2017
Організаційно-правові основи діяльності муніципальної поліції в країнах Балтії
ТІ Гудзь
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право …, 2015
22015
Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи
ТІ Гудзь
Право і безпека.-2015.-№ 3 (58).-С. 21–25., 2015
22015
Європейські стандарти захисту персональних даних та їх імплементація в Україні
АА Каланча, ТІ Гудзь
Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми: зб. матеріалів міжнар. наук …, 2023
12023
Міжнародні стандарти права на достатній життєвий рівень та їх вплив на законодавство України
ТІ Гудзь, ВВ Мальцев
Право і безпека.–2022.–№ 4 (87).–С. 94-107, 2022
12022
Конституційне право
ОС Бакумова, ТІ Гудзь, МІ Марчук
Харків: Право, 2019
12019
Принцип вільного руху інформації як основний принцип європейської аудіовізуальної політики
ТІ Гудзь
Протидія кіберзагрозам та торгівлі людьми: тези доп. міжнарод. наук.-практ …, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20