Follow
Татьяна Гудзь / Tetiana Hudz
Title
Cited by
Cited by
Year
Муніципальна поліція як форма реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування
ТІ Гудзь
Гудзь Тетяна Іванівна.–Харків, 2012.–223 с, 2012
192012
Information as An Object of Legal Regulation in Ukraine
Svitlana Iasechko, Alla Ivanovska, Tetyana Gudz, Mykola Marchuk, Oleksandr ...
International Journal of Computer Science and Network Security 21 (5), р …, 2021
102021
та ін.]; передм
ОС Бакумов, ЛД Варунц, Гудзь, ТІ
МІ Марчука. Харків, 2019
7*2019
Complementary medicine: international experience of functioning and specific features of the application in Ukraine
T Gudz, L Samilyk, V Maliarova, O Dzhafarova, V Kovalchuk
Wiadomości Lekarskie, P. 1103–1107, 2019
6*2019
Правоохоронна функція в історії місцевого самоврядування
Ю Коломієць, Т Гудзь
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 15-22, 2012
62012
Проблеми та перспективи розвитку місцевої міліції (муніципальної поліції) в умовах реформування територіальної організації публічної влади в Україні
ТІ Гудзь
Форум права.–2011.–№ 4.–С. 154–161, 2011
62011
Розширення компетенції органів місцевого самоврядування
ТІ Гудзь
Вісник Харківського національного університету ім. ВН Каразіна. Серія: Право …, 2009
62009
Основи організації та діяльності муніципальної поліції у зарубіжних країнах: територіальні й матеріально-фінансові аспекти
ТІ Гудзь
Публічне право, 84-92, 2015
52015
Досвід організації та діяльності місцевої міліції (муніципальної поліції) в Україні
ТІ Гудзь
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
42013
Реформа правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу
ТІ Гудзь
Від громадянського суспільства–до правової держави: ХІІІ Міжнар. наук.-практ …, 2017
32017
Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного виборчого законодавства України
Л Гудзь
Підприємництво, господарство і право, 111-115, 2016
32016
Конституційне закріплення суспільного ладу: основні підходи
ТІ Гудзь
Право і безпека, 21-25, 2015
22015
Організаційно-правові основи діяльності муніципальної поліції в країнах Балтії
ТІ Гудзь
Видавничий дім" Гельветика", 2013
22013
Форми реалізації правоохоронної функції місцевого самоврядування
ТІ Гудзь
Право і суспільство, 70-75, 2011
22011
Принцип загального виборчого права: міжнародні стандарти та перспективи законодавчої реалізації в Україні
ЛВ Гудзь, ТІ Гудзь
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2020
12020
Реформа судових та правоохоронних органів України та її вплив на захист конституційного ладу
Т Гудзь, Ю Коломієць
Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія …, 2017
1*2017
Проблеми правового регулювання та забезпечення права на мирні зібрання в Україні
Т Гудзь
Національні та міжнародні механізми захисту прав людини, 76-78, 2016
12016
Верховенство конституції як принцип засад конституційного ладу України
Т Гудзь
Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та …, 2021
2021
Територіальне реформування в Україні: проблеми, перспективи та ризики регіоналізації
Т Гудзь
Регіональна політика ЄС: концепції, напрямки, значення для України, с. 216–219, 2021
2021
Керівники Харківської міліції/поліції (1918-2021 рр.): історико-правове дослідження
В.В. Сокуренко, О.М. Бандурка, В.А. Греченко, та ін
Харків: Майдан, 2021., 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20