Олександр Корнійчук
Олександр Корнійчук
Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи
Verified email at kneu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування конкурентоспроможного фондового ринку України в контексті європейського досвіду
О Корнійчук
Економічний Часопис-XXI, 2005
202005
Фондовий ринок:теорія і практика
ОП Корнійчук
Київ : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009 . – 219 с., 2009
112009
Фондовий ринок: теорія і практика
ОП Корнійчук
Rada po vyvchenni︠u︡ produktyvnykh syl Ukraïny NAN Ukraïny, 2009
112009
Вплив макроекономічного середовища на розбудову конкурентоспроможної моделі фондового ринку України
О Корнійчук
Ринок цінних паперів України, 27-42, 2007
112007
Трансформація системи охорони здоров’я України: стан та перспективи
ОП Корнійчук
Український медичний часопис, с.1-7, 2013
102013
Трансформація системи охорони здоров’я України: стан та перспективи
ОП Корнійчук
Український медичний часопис, 4(96) – VII/VIII 2013,с.1-7, 2013
102013
Удосконалення економічного механізму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні
ОП Корнійчук
Український медичний часопис, 2012, 10 травня, с. 128-133, 2012
82012
Системні проблеми фондового ринку України та їх вплив на реалізацію національних інтересів у фінансовій сфері
О Корнійчук
Економічний Часопис-XXI–2006, 2006
82006
Ключові проблеми в діяльності фондового ринку України та їх вплив на реалізацію національних інтересів у фінансовій сфері
О Корнійчук
Ринок цінних паперів України, 17-27, 2006
72006
Драматичні твори
ОЄ Корнійчук
Наукова Думка, 1990
61990
Твори в п’яти томах
О Корнійчук
К.: Дніпро 1, 1967
61967
Стан первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейного лікаря в Україні
ОП Корнійчук
Український медичний часопис, №2 (88) III - IV 2012 р. с. 125-130, 2012
52012
Шляхи ефективного проведення реформування системи охорони здоров’я, у першу чергу у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській областях та м. Києві.
ОП Корнійчук
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 78-85, 2011
52011
Формування конкурентоспроможної моделі розвитку фондового ринку України з урахуванням європейського досвіду
ОП Корнійчук
Ринок цінних паперів України. – К.: № 3-4, 2006. – С. 17-23., 2006
52006
Соціальні складові струк-тури індикаторів якості на-дання медичної допомоги
ОП Корнійчук
Ліки України, с. 50-56, 2013
4*2013
Соціальні складові структури індикаторів якості надання медичної допомоги
ОП Корнійчук
Ліки України, № 2 (15) / 2013,с. 50-56, 2013
42013
Концептуальні обґрунтування положень сучасної та перспективної моделі фондового ринку України через призму євроінтеграційних пріоритетів
ОП Корнійчук
Стратегія розвитку України. Сер.: Інноваційно-інвестиційні процеси. – К …, 2008
42008
Стратегія реалізації національних інтересів – конкурентоспроможна модель дій
ОП Корнійчук
Економічний часопис ХХІ. – К.: № 5-6, 2007. – С. 34-38., 2007
42007
Реалізація інформаційної політики на регіональному рівні та шляхи підвищення її ефективності.(Realization of informative politics at the regional level and the ways of its …
О Корнійчук
Демократичне врядування, 2011
32011
Євроінтеграційні пріоритети фондового ринку України–проблеми регіоналізації в умовах глобалізації
ОП Корнійчук
Вид-во СумДУ, 2008
32008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20