Дика Наталія Михайлівна
Дика Наталія Михайлівна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасна українська літературна мова
СО Караман
532011
Поняття культури мовлення учнів
Н Дика
Дивослово.–2002.–ғ 2, 50, 2002
122002
Сучасна українська літературна мова: Морфологія
ОТ Волох, МТ Чемерисов, ІЄ Чернов
Синтаксис/ОТ Волох, МТ Чемерисов, СІ Чернов 2, 1989
71989
Реалізація концепту мовної особистості у сучасній лінгводидактиці
НМ Дика
Педагогічний процес: теорія і практика, 32-36, 2016
62016
Робота з учнями старшої школи над лінгвістичними поняттями: вивчення складнопідрядного речення
НМ Дика
Педагогічний процес: теорія і практика, 37-42, 2015
62015
Мовленнєва підготовка студентів-філологів у структурі системи вищої педагогічної освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер
НМ Дика
Міжнар. наук.-практ. конф.(28—29 березня 2016).–С, 376-383, 2012
62012
Система роботи з культури мовленнѐ в 5–7 класах загальноосвітньої школи (автореф. дис.…. канд. пед. наук: 13.00. 02)
НМ Дика
Київ (Dyka, NM (2002). System of work on the culture of speech in 5–7 grades …, 2002
52002
Формування мовної особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в умовах реалізації концепції нової української школи
НМ Дика
Молодий вчений, 294-297, 2017
42017
Засвоєння лінгвістичних понять учнями ЗНЗ під час вивчення синтаксису
НМ Дика, ЮВ Огарь
Молодий вчений, 111-114, 2014
42014
Якість засвоєння лінгвістичних понять учнями старшої школи–передумова формування сучасної мовної особистості
Н Дика
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2015
32015
Засвоєння синтаксичних та стилістичних норм літературної мови учнями загальноосвітніх навчальних закладів
НМ Дика
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
22009
Розвиток мовної особистості вчителя-словесника інформаційної доби
НМ Дика
Формування мовної особистості інформаційної доби». Всеукраїнська науково …, 0
2
Формування мовної особистості учня основної школи в контексті педагогічної спадщини ВО Сухомлинського
НМ Дика
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 35–40-35–40, 2018
12018
Формування мовної особистості студента на засадах компетентнісного підходу в умовах реформування освіти в Україні
НМ Дика, ВО Микитенко
Український психолого-педагогічний науковий збірник, 59-63, 2017
12017
ФОРМУВАННЯ МОВНИХ ПОНЯТЬ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (10–11 КЛАСИ)
НМ Дика
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2017
12017
Реалізація когнітивно-комунікативного підходу до навчання синтаксису в профільній школі: від думки до тексту
НМ Дика, ЮВ Огарь
Young 38 (11), 2016
12016
Засвоєння лінгвістичних понять під час вивчення граматики як аспект формування мовної особистості
НМ Дика
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2016
12016
Формування самоосвітньої компетентності в учнів профільної школи під час вивчення синтаксису
НМ Дика, ЮВ Огарь
Молодий вчений, 119-123, 2015
12015
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТ І В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ
НМ Дика
1
Практика формування мовної особистості вчителя-словесника у системі післядипломної педагогічної освіти
НМ Дика, ВО Микитенко
Young 62 (10), 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20