Кафедра Економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури
Кафедра Економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств
МВ Чорна, СВ Глухова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012
1032012
Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства
ОС Іванілов, ВВ Смачило, ЄВ Дубровська
Актуальні проблеми економіки, 156-163, 2007
742007
Формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі: монографія
МВ Чорна, ЛМ Філіпішина
Харків: ХДУХТ 155, 203, 2007
432007
Проектний аналіз: навчальний посібник
МВ Чорна
Харків: Консум, 2003
412003
Оцінка фінансової стійкості підприємств
ВВ Смачило, ЮВ Будникова
Економічний простір: Збірник наукових праць, 35-40, 2008
402008
Формування ефективної інвестиційної політики підприємства
МВ Чорна, СВ Глухова
ФО-П Шейніна ОВ, 2010
312010
Сутність факторингу та його використання при управлінні дебіторською заборгованістю в Україні
ВВ Смачило, ЄВ Дубровська
Фінанси України, 35-45, 2007
282007
Особливості бюджетування на основі виділення центрів обліку та відповідальності
ВВ Смачило
Актуальні проблеми економіки, 34, 2004
182004
Сутність та роль факторингу в сучасних умовах
В Смачило, Є Дубравська
Персонал, 75-78, 2007
162007
Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі: монографія
НО Власова, МВ Чорна, СО Зубков
Харків: ХдУХТ, 2008
152008
Методичний підхід до оцінки структури попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства
МВ Чорна, ОЄ Чатченко
Бізнес Інформ, 212-216, 2013
142013
Оцiнка ефективностi iнновацiйної дiяльностi пiдприємств: монографiя
МВ Чорна, СВ Глухова
142012
Взаємозв'язок основних понять теорії конкурентоспроможності
МВ Чорна
Видавництво СумДУ, 2009
142009
Концептуальна модель економічної безпеки будівельного підприємства [Електронний ресурс]
МВ Чорна, ІВ Пірятінська
Ефективна економіка, 2012
132012
Формування системи бюджетування газорозподільних підприємств
ВВ Смачило
ВВ Смачило, 2005
112005
Управлiння конкурентоспроможнiстю пiдприємств роздрiбної торгiвлi: теоретико-методологiчнi засади та практичний iнструментарiй: монографiя
МВ Чорна
102010
Підбір персоналу на підприємстві: системний та процесний підходи
МВ Чорна, ММ Білоножко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 69-76, 2013
92013
Трансформація підходів до визначення джерел формування конкурентних переваг підприємства
МВ Чорна
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
82009
Дослідження сутності поняття" інновація" та його сучасних особливостей
МВ Чорна, СВ Глухова
Хмельницький національний університет, 2009
82009
Методологія оцінки конкурентостійкості підприємств торгівлі
МВ Чорна
Вісник Хмельницького національного університету, 218-221, 2009
72009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20