Follow
Савченко Ольга Ігорівна / Olga I. Savchenko (ORCID: 0000-0002-4407-6387)
Савченко Ольга Ігорівна / Olga I. Savchenko (ORCID: 0000-0002-4407-6387)
Other namesОльга Савченко
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ" ХПИ", 2012
512012
Methodological provisions for conducting empirical research of the availability and implementation of the consumers socially responsible intentions
L Potrashkova, D Raiko, L Tseitlin, O Savchenko, S Nagy
arXiv preprint arXiv:1901.00191, 2019
292019
Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема
ЮМ Бажал, ІВ Бакушевич, У Венесаар, ТЮ Гараєва, ГС Григор'єв, ...
Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2015
172015
Визначення механізмів управління інтелектуальною власністю на підприємстві
ЛБ Пижова, ОІ Савченко, КР Чуксіна
НТУ" ХПІ", 2010
132010
Економіка та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, ОД Матросов, ВА Кучинський, ...
НТУ" ХПІ", 2011
112011
" Стійкі інновації" як засіб подолання економічної кризи 2020 року
АЮ Лук'яниця, ОІ Савченко
Katowice school of technology, Poland, 2020
92020
Інноваційне підприємництво та бізнес-планування: навч.-метод. посіб
ОІ Савченко, РО Нестеренко, РО Побережний
Харків: Щедра садиба плюс, 2015
72015
Необхідність визначення та оцінки клієнтського капіталу як складової інтелектуального капітала
ОІ Савченко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Технічний прогрес та …, 2013
62013
Креативный менеджмент как основа бизнес-творчества инновационных компаний
ОИ Савченко
НТУ" ХПИ", 2012
62012
Education as a factor to support the national security of the state
O Panfilov, O Savchenko
Bulletin of the Yaroslav Mudryi National Law University, 48, 2021
52021
Institutional changes in international labor market and human resource management
O Savchenko, M Veresné Somosi, R Nesterenko
52020
Research of the Impact of the Energy Management Condition on the Sustainable Development of the European Countries
O Savchenko, U Turan
Business Navigator: International University of Business and Law 56 (6.1 …, 2019
52019
Використання системи збалансованих показників для інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
ОІ Савченко
НТУ" ХПІ", 2016
52016
Гудвілл як одна з найважливіших складових нематеріальних активів підприємства [Електронний ресурс]
ОІ Савченко, КГ Комарова
Режим доступу: http://library. kpi. kharkov. ua/Vestnik/2010_7/statti …, 0
5*
Us Educational Foreign Policy as a “Soft Power” Factor: Retrospective Aspect
O Panfilov, O Savchenko
32021
The Significance of the Sustainable Innovation Concept
O Savchenko, U Turan
XХVІІІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE MicroCAD-2020, 2020
32020
Design thinking as necessary constituent of creative industry
O Savchenko
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 459 (1), 012096, 2018
32018
Оцінка рівня компетентністної складової трудового потенціалу інженерно-технічних працівників
ОІ Савченко
Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil …, 2015
32015
Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі
ПГ Перерва, ОІ Савченко, ВЛ Товажнянський, СІ Архієреєв, ...
32013
Особливості сучасного менеджменту вітчизняних організацій
О Савченко
Економічний аналіз, 332-335, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20