Савченко Ольга Ігорівна / Olga I. Savchenko (ORCID: 0000-0002-4407-6387)
Савченко Ольга Ігорівна / Olga I. Savchenko (ORCID: 0000-0002-4407-6387)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi
Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI 668, 22, 2012
4022012
Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса
АМ Андреев, ОА Бабанчикова, ИВ Бережной, НВ Бурова, МС Воронин, ...
Астерион, 2010
472010
Methodological provisions for conducting empirical research of the availability and implementation of the consumers socially responsible intentions
L Potrashkova, D Raiko, L Tseitlin, O Savchenko, S Nagy
arXiv preprint arXiv:1901.00191, 2019
212019
Економіка та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, ОД Матросов, ВА Кучинський, ...
НТУ" ХПІ", 2011
17*2011
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ" ХПИ", 2012
122012
Визначення механізмів управління інтелектуальною власністю на підприємстві
ЛБ Пижова, ОІ Савченко, КР Чуксіна
НТУ" ХПІ", 2010
112010
Впровадження інновацій–об’єкт педагогічної теорії і практики
О Савченко
Рідна школа, 79-80, 2012
92012
Використання системи збалансованих показників для інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
ОІ Савченко
НТУ" ХПІ", 2016
52016
Institutional changes in international labor market and human resource management
O Savchenko, MV Somosi, R Nesterenko
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
52010
Гудвілл як одна з найважливіших складових нематеріальних активів підприємства [Електронний ресурс]
ОІ Савченко, КГ Комарова
Режим доступу: http://library. kpi. kharkov. ua/Vestnik/2010_7/statti …, 0
5*
Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема
ЮМ Бажал, ІВ Бакушевич, У Венесаар, ТЮ Гараєва, ГС Григор'єв, ...
Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2015
42015
Необхідність визначення та оцінки клієнтського капіталу як складової інтелектуального капітала
ОІ Савченко
НТУ" ХПІ", 2013
42013
Креативный менеджмент как основа бизнес-творчества инновационных компаний
ОИ Савченко
НТУ" ХПИ", 2012
42012
Особливості сучасного менеджменту вітчизняних організацій
О Савченко
Економічний аналіз, 332-335, 2012
32012
Research on Ukraine’s Sustainable Development Goals and Comparison with the EU’s Energy Vision
ОІ Савченко, Т Угур
Підприємництво та інновації, 83-88, 2020
22020
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT THEORY
O SAVCHENKO, U TURAN
Труди VІІІ-ої Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів …, 2017
22017
Prospects and Challenges of Restructuring Transaction Sector Under the Effect of the EU-Ukraine Association Agreement
O Savchenko, S Arkhiiereiev
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach …, 2016
22016
Оцінка рівня компетентністної складової трудового потенціалу інженерно-технічних працівників
ОІ Савченко
Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil …, 2015
22015
Activization business activities through the development of competence-based approach
OI Savchenko, RO Nesterenko
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
22014
Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі
ПГ Перерва, ОІ Савченко, ВЛ Товажнянський, СІ Архієреєв, ...
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20