Подписаться
Савченко Ольга Ігорівна / Olga I. Savchenko (ORCID: 0000-0002-4407-6387)
Савченко Ольга Ігорівна / Olga I. Savchenko (ORCID: 0000-0002-4407-6387)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Technology transfer
PG Pererva, G Kocziszky, D Szakaly, M Somosi
Veres-Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI 668, 22, 2012
5082012
Государство и рынок. Механизмы и методы регулирования в условиях перехода к инновационному развитию
АГ Айрапетова, ТВ Алексашина, ИД Афанасенко, ЮВ Вертакова, ...
Центр научно-информационных технологий Астерион, 2010
362010
Methodological provisions for conducting empirical research of the availability and implementation of the consumers socially responsible intentions
L Potrashkova, D Raiko, L Tseitlin, O Savchenko, S Nagy
arXiv preprint arXiv:1901.00191, 2019
282019
Економіка та управління інноваційною діяльністю
ПГ Перерва, МІ Погорєлов, СА Мехович, ОД Матросов, ВА Кучинський, ...
НТУ" ХПІ", 2011
18*2011
Впровадження інновацій–об’єкт педагогічної теорії і практики
О Савченко
Рідна школа, 79-80, 2012
132012
Трансфер технологий
ПГ Перерва, Д Коциски, Д Сакай, М Верешне Шомоши, ТА Гусаковская, ...
НТУ" ХПИ", 2012
132012
Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса
АМ Андреев, ОА Бабанчикова, ИВ Бережной, НВ Бурова, МС Воронин, ...
Астерион, 2010
122010
Визначення механізмів управління інтелектуальною власністю на підприємстві
ЛБ Пижова, ОІ Савченко, КР Чуксіна
НТУ" ХПІ", 2010
112010
Institutional Changes in International Labor Market and Human Resource Management
O Savchenko, M Veresné Somosi, R Nesterenko
52020
Використання системи збалансованих показників для інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств
ОІ Савченко
НТУ" ХПІ", 2016
52016
Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема
ЮМ Бажал, ІВ Бакушевич, У Венесаар, ТЮ Гараєва, ГС Григор'єв, ...
Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2015
52015
Необхідність визначення та оцінки клієнтського капіталу як складової інтелектуального капітала
ОІ Савченко
НТУ" ХПІ", 2013
52013
Гудвілл як одна з найважливіших складових нематеріальних активів підприємства [Електронний ресурс]
ОІ Савченко, КГ Комарова
Режим доступу: http://library. kpi. kharkov. ua/Vestnik/2010_7/statti …, 0
5*
Креативный менеджмент как основа бизнес-творчества инновационных компаний
ОИ Савченко
НТУ" ХПИ", 2012
42012
" Стійкі інновації" як засіб подолання економічної кризи 2020 року
АЮ Лук'яниця, ОІ Савченко
Katowice school of technology, Poland, 2020
32020
Оцінка рівня компетентністної складової трудового потенціалу інженерно-технічних працівників
ОІ Савченко
Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil …, 2015
32015
Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі
ПГ Перерва, ОІ Савченко, ВЛ Товажнянський, СІ Архієреєв, ...
32013
Особливості сучасного менеджменту вітчизняних організацій
О Савченко
Економічний аналіз, 332-335, 2012
32012
Research on Ukraine’s Sustainable Development Goals and Comparison with the EU’s Energy Vision
ОІ Савченко, Т Угур
Підприємництво та інновації, 83-88, 2020
22020
Design thinking as necessary constituent of creative industry
O Savchenko
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 459 (1), 012096, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20