Подписаться
Ларіонов Станіслав
Ларіонов Станіслав
Національна академія Національної гвардії України; кафедра психології та педагогіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження
ГО Гончарова, СО Ларіонов
Право і безпека.–2017.–№ 1 (64).–С. 130-134, 2017
162017
Психологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів
ІФ Прокопенко
Харків: Фоліо, 2012
132012
Эмпирические методы изучения системы отношений личности
МА Кузнецов, ПВ Макаренко, СА Ларионов
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
102015
СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ДОСВІД ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ТА КІБЕРПОЛІЦІЇ
СО Ларіонов, СП Гіренко
Право і безпека, 121-127, 2016
92016
Professional-personal potential of the head Ministry of internal affairs of Ukraine
O Kolesnichenko, S Larionov
Psychological resources of the individual under the conditions of modern …, 2020
82020
Втеча підлітків із дому як психологічна проблема
СО Ларіонов, ОВ Петленко, ПВ Макаренко
Право і Безпека, 226-230, 2014
72014
Typology of personal characteristics of cadets who use psychoactive substances
O Kolesnichenko, Y Matsegora, I Prykhodko, S Shandruk, S Larionov, ...
International journal of psychology and psychological therapy 21 (3), 347-361, 2021
62021
Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів
ІВ Жданова, ПВ Макаренко, НЕ Мілорадова
Харків: ХНУВС 516, 2014
62014
Психологічна робота з наслідками психічної травматизації персоналу сектору безпеки і оборони
СО Ларіонов, ПВ Макаренко
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного …, 2022
52022
Психологічні ресурси особистості: концептуалізація поняття/Psychological resources of the individual under the conditions of modern challenges
ОЮ Сашуріна, СО Ларіонов
Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 7-13, 2020
52020
Психологічні ресурси особистості правоохоронців на етапі фахової підготовки
ОЮ Сашуріна, СО Ларіонов
Science and Education= Наука і Освіта.–2021.–№ 3.–С. 29-37, 2021
42021
Особливості переживання працівниками органів внутрішніх справ негативних психічних станів у типових ситуаціях службової діяльності
СО Ларіонов
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2011
4*2011
РЕФЛЕКСІЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ
ДВ Швець, ОО Євдокімова, СО Ларіонов
22023
Reflection of personality self-organization of future police employees as a condition for the development of psychological resilience [: Chapter 5]
DV Shvets, OO Yevdokimova, SO Larionov
Quality parameters of higher education officers of the National Police in …, 2023
22023
Automation of psychological selection procedures for personnel to specifc activities
I Prykhodko, S Horielyshev, Y Matsehora, V Lefterov, S Larionov, ...
Pertanika Journal of Science and Technology.–2022.–№ 30 (1).–Р. 761-776, 2022
22022
Психологічний супровід розвитку професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки: навч.-метод. посіб
ОП Макарова, НЕ Мілорадова, СО Ларіонов
Харків: Вид. Бровін ОВ, 2018
22018
The System of Individual's Attitudes: Theoretical Aspects of the Research
HO Honcharova, SO Larionov
Law & Safety, 137, 2017
22017
Психологічні аспекти десоціалізації особистості у підлітковому віці
ІВ Воробйова, СО Ларіонов
Право і Безпека, 125-129, 2016
22016
Шляхи емпіричного дослідження професійної моралі працівників органів внутрішніх справ
МО Котелюх, СО Ларіонов
Вісник Національного університету оборони України, 143-149, 2015
22015
Психологічна діагностика професійної деформації працівників органів внутрішніх справ
СО Ларіонов, ВС Медведєв
Вісник Національного університету оборони України, 258-262, 2014
2*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20