Антонюк Світлана Володимирівна (Antonyuk S.V.)
Антонюк Світлана Володимирівна (Antonyuk S.V.)
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Stability of solutions of stochastic functional-differential equations with poisson switchings and entire prehistory
SV Antonyuk, VK Yasinsk
Cybernetics and Systems Analysis 45 (1), 111-122, 2009
22009
Existence of the l-th moment of a solution to a stochastic functional-differential equation with the entire prehistory
VK Yasinskii, SV Antonyuk
Cybernetics and Systems Analysis 44 (4), 582-590, 2008
22008
Устойчивость решений стохастических дифференциально-функциональных уравнений Ито-Скорохода со всей предысторией
ЯВК Антонюк С.В.
Кибернетика и системный анализ, С.126-135, 2009
12009
Approximate synthesis of optimal control over quasilinear stochastic differential equations with a small parameter and Poisson perturbations
VK Yasinskii, LI Yasinskaya, SV Antonyuk
Cybernetics and Systems Analysis 44 (3), 341-347, 2008
12008
Приближенный синтез оптимального управления квазилинейными стохастическими дифферен-ци¬альными уравнениями с малым параметром и пуассоновскими возмущениями
ЯЛИ Антонюк С.В., Ясинский В.К.
Кибернетика и системный анализ, С.39–45., 2008
12008
Существование l-го момента решения стохастического дифференциально-функционального уравнения со всей предысторией
ВК Ясинский, CB Антонюк
Кибернетика и системный анализ, 142-151, 2008
12008
Optimal control of stochastic dynamic systems with past history and poison switchings
VS Korolyuk, VK Yasinskii, SV Antonyuk
Cybernetics and Systems Analysis 40 (6), 883-888, 2004
12004
Стохастичне керування динамічними системами з післядією
МІВ Антонюк С.В.
Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти 7 (1 …, 2016
2016
Про існування сильних розв’язків дифузійних стохастичних диференціальних рівнянь зі всією передісторією та з інтегральними контракторами
ВК Ясинський, ІВ Дорошенко, СВ Антонюк
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2013
2013
Asymptotic stochastic stability of solutions to dynamic systems with Markov parameters
SV Antonyuk, IV Doroshenko
Cybernetics and Systems Analysis 49 (2), 205-208, 2013
2013
Об устойчивости стохастических динамических систем случайной структурі с последействием и марковскими переключениями
АС В
Науковий вісник Ужгородського університету.Сер. матем. і інформ, С. 12-20, 2013
2013
Алгоритм побудови наближення до оптимального керування квазілінійними стохастичними динамічними системами Іто-Скорохода з малим параметром
ДІВ Антонюк С.В.
Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти., С …, 2013
2013
Достатні умови існування оптимального керування для стохастичних динамічних систем Іто-Скорохода з нескінченною післядією
АС В
Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти., С …, 2013
2013
Наближена побудова оптимального керування стохастичними динамічними системами Іто-Скорохода з малим параметром
АС В.
Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Комп’ютерні системи та компоненти., С …, 2013
2013
Асимптотическая стохастическая устойчивость решений динамических систем с последействием с учетом марковских возмущений
ДИВ Антонюк С.В.
Кибернетика и системный анализ, С.52-56, 2013
2013
Стійкість стохастичних динамічних систем випадкової структури з марковськими збуреннями з усією передісторією
СВ Антонюк
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2013
2013
Одне узагальнення моделі Кокса-Росса-Рубінштейна та відповідний неперервний аналог
ІВ Малик, ІВ Дорошенко, СВ Антонюк
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 2013
2013
Стійкість розв’язків диференціально-функціональних рівнянь з марківськими параметрами та нескінченною післядією
ДІВ Антонюк С.В.
Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХХХV), Крим, смт.Кацивелі, 24-29 вересня …, 2009
2009
Експоненціальна стійкість у середньому квадратичному стохастичних диференціально-функціональних рівнянь зі всією передісторією
ЮІВ Антонюк С.В.
Науковий вісник Чернівецькеого ун-ту. Фізика. Електроніка., С. 19– 23., 2008
2008
Експоненціальна стійкість у середньому квадратичному стохастичних диференціально-функціональних рівнянь зі всією передісторією
ЮІВ Антонюк С.В.
Науковий вісник Чернівецькеого ун-ту. Фізика. Електроніка., С. 19– 23., 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20