Галина Генсерук / Halyna Henseruk / https://orcid.org/0000-0002-5156-7280
Галина Генсерук / Halyna Henseruk / https://orcid.org/0000-0002-5156-7280
Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Генсерук…
ГР Генсерук
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка, 2005
902005
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності в процесі вивчення курсів “педагогічні технології навчання” та…
Г Генсерук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету…, 2007
872007
Розробка ЕНМК з інформатики для 7 класу та середовище його розгортання
М Козбур, І Горак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
162017
Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 7 класу та середовища його розгортання
М Козбур, С Мартинюк, Г Генсерук
152019
Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів
ГР Генсерук
92019
Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти
ГР Генсерук, СВ Мартинюк
Гельветика, 2019
82019
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності
БМ Шиян, ГР Генсерук
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.–Серія…, 2006
62006
Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання інформаційних технологій у професійній діяльності
ГР Генсерук
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки…, 2005
62005
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики…
С Мартинюк, Г Генсерук
Тернопіль, 0
5
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах
СВ Мартинюк, ГР Генсерук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
32018
Розробка eлeктронного навчально-мeтодичного комлeксу з інформатики для 7 класу
СВ Мартинюк, ГР Генсерук, М Козбур, І Горак
ТНПУ, 2016
32016
Формування інформаційної культури викладача вищої школи/Галина Генсерук
Г Генсерук
Вісник Львів. ун-ту. Серія педаг.–2009.–Вип 25, 89-93, 2009
32009
Genseruk GR Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu [Journal of Chernihiv State Pedagogical University]
BM Shiyan
Chernіgіv 35, 346-352, 2006
32006
Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до використання інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів в процесі викладання медико-біологічних дисциплін
ГР Генсерук
Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури…, 2004
32004
The use of information and communication technologies in training ecology students
I Barna, L Hrytsak, H Henseruk
EDP Sciences, 2020
12020
Some Advanced Experience of the Development of Teachers’ Digital Competence
H Henseruk
International Journal of Research in E-learning 5 (1), 61-79, 2019
12019
Формування професійної компетентності майбутніх тренерів засобами інформаційного середовища MOODLE
ГР Генсерук, ОЯ Романишина
Вісник Національного університету оборони України, 26-31, 2013
12013
Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики з інформатики
ОВ Барна, ГР Генсерук
2021
Цифрові технології формувального оцінювання
ГР Генсерук, СВ Мартинюк
2021
Усі домашні завдання. 5 клас.
СВ Мартинюк, ОМ Мартинюк, ГВ Гап’юк, ГР Генсерук, ГМ Скасків, ...
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20