Галина Генсерук / Halyna Henseruk / https://orcid.org/0000-0002-5156-7280
Галина Генсерук / Halyna Henseruk / https://orcid.org/0000-0002-5156-7280
Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Генсерук …
ГР Генсерук
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка, 2005
922005
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності в процесі вивчення курсів “педагогічні технології навчання” та …
Г Генсерук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
892007
Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів
ГР Генсерук
202019
Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 7 класу та середовища його розгортання
М Козбур, С Мартинюк, Г Генсерук
172019
Розробка ЕНМК з інформатики для 7 класу та середовище його розгортання
М Козбур, І Горак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
172017
Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти
ГР Генсерук, СВ Мартинюк
Гельветика, 2019
142019
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності
БМ Шиян, ГР Генсерук
Вісник Чернігівського державного педагогічного універ ситету імені ТГ …, 2006
62006
Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання інформаційних технологій у професійній діяльності
ГР Генсерук
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2005
62005
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики …
С Мартинюк, Г Генсерук
Тернопіль, 0
5
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах
СВ Мартинюк, ГР Генсерук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
42018
Розробка eлeктронного навчально-мeтодичного комлeксу з інформатики для 7 класу
СВ Мартинюк, ГР Генсерук, М Козбур, І Горак
ТНПУ, 2016
32016
Формування інформаційної культури викладача вищої школи/Галина Генсерук
Г Генсерук
Вісник Львів. ун-ту. Серія педаг.–2009.–Вип 25, 89-93, 2009
32009
Genseruk GR Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu [Journal of Chernihiv State Pedagogical University]
BM Shiyan
Chernіgіv 35, 346-352, 2006
32006
Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до використання інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів в процесі викладання медико-біологічних дисциплін
ГР Генсерук
Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури …, 2004
32004
The use of information and communication technologies in training ecology students
I Barna, L Hrytsak, H Henseruk
EDP Sciences, 2020
22020
Some advanced experience of the development of teachers’ digital competence
H Henseruk
International Journal of Research in E-learning 5 (1), 61-79, 2019
22019
Розробка 3D-моделі віртуального туру ТНПУ
ОР Тимочків, ГР Генсерук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
12020
Формування професійної компетентності майбутніх тренерів засобами інформаційного середовища MOODLE
ГР Генсерук, ОЯ Романишина
Вісник Національного університету оборони України, 26-31, 2013
12013
Communication in Developing Digital Competence of Future Professionals
H Henseruk, M Boyko, T Tsepeniuk, B Buyak, S Martyniuk
International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social …, 2021
2021
Аксіологічні характеристики цифрової трансформації освіти
ГР Генсерук, СВ Мартинюк
Вектор, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20