Підписатись
Галина Генсерук / Halyna Henseruk / https://orcid.org/0000-0002-5156-7280
Галина Генсерук / Halyna Henseruk / https://orcid.org/0000-0002-5156-7280
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Генсерук …
ГР Генсерук
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка, 2005
1092005
Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів
ГР Генсерук
572019
Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти
ГР Генсерук, СВ Мартинюк
Гельветика, 2019
542019
Digital transformation of the educational environment of the university
H Henseruk, B Buyak, V Kravets, H Tereshchuk, M Boiko
232020
Tsyfrova kompetentnist yak odna iz profesiino znachushchykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv [Digital competence as one of the professionally significant competences of …
HR Henseruk
Open educational e-environment of modern University 6, 8-16, 2019
222019
The quality of training future teachers during the COVID-19 pandemic: a case from TNPU
M Boyko, O Turko, O Dluhopolskyi, H Henseruk
Education Sciences 11 (11), 660, 2021
212021
Цифрові технології як засіб підвищення якості освітнього процесу закладу вищої освіти
ГР Генсерук, ММ Бойко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
202020
Розробка ЕНМК з інформатики для 7 класу та середовище його розгортання
М Козбур, І Горак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
172017
Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 7 класу та середовища його розгортання
М Козбур, С Мартинюк, Г Генсерук
162019
Digital competence as one of the professionally important competencies of future teachers
HR Henseruk
Open educational e-environment of modern University 6, 8-16, 2019
152019
Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів
ОП Буйницька
Інформаційні технології і засоби навчання, 16-26, 2011
152011
The use of information and communication technologies in training ecology students
I Barna, L Hrytsak, H Henseruk
EDP Sciences, 2020
132020
Цифрові інструменти комунікації в освітньому процесі закладу вищої освіти
ГР Генсерук, ММ Бойко, СВ Мартинюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
112022
Rozvytok tsyfrovoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv v umovakh tsyfrovoho osvitnoho seredovyshcha zakladu vyshchoi osvity
HR Henseruk, SV Martyniuk
Innovatsiina pedahohika 19, 158-162, 2019
82019
Communication in developing digital competence of future professionals
H Henseruk, M Boyko, T Tsepeniuk, B Buyak, S Martyniuk
International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social …, 2021
62021
Features of utilization information and communication technology in the process of teaching the “Environmental Impact Assessment” course
IM Barna, LR Hrytsak, HR Henseruk, SH Lytvynova
62020
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності
БМ Шиян, ГР Генсерук
Вісник Чернігівського державного педагогічного універ ситету імені ТГ …, 2006
62006
Pidhotovka maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti [Preparing future physical education teachers to use …
HR Henseruk
Candidate’s Extended abstract. V. Hnatiuk Ternopil National Pedagogical …, 2005
52005
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики …
С Мартинюк, Г Генсерук
Тернопіль, 0
5
Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання інформаційних технологій у професійній діяльності
ГР Генсерук
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 0
5
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20