Підписатись
Галина Генсерук / Halyna Henseruk / https://orcid.org/0000-0002-5156-7280
Галина Генсерук / Halyna Henseruk / https://orcid.org/0000-0002-5156-7280
Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Генсерук …
ГР Генсерук
Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка, 2005
932005
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності в процесі вивчення курсів “педагогічні технології навчання” та …
Г Генсерук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
902007
Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів
ГР Генсерук
282019
Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти
ГР Генсерук, СВ Мартинюк
Гельветика, 2019
262019
Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 7 класу та середовища його розгортання
М Козбур
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
162018
Розробка ЕНМК з інформатики для 7 класу та середовище його розгортання
М Козбур, І Горак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
162017
Використання електронних навчально-методичних комплексів на уроках інформатики
НО Музичка, ГР Генсерук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
152020
Цифрові технології як засіб підвищення якості освітнього процесу закладу вищої освіти
ГР Генсерук, ММ Бойко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
72020
The quality of training future teachers during the COVID-19 pandemic: a case from TNPU
M Boyko, O Turko, O Dluhopolskyi, H Henseruk
Education Sciences 11 (11), 660, 2021
62021
Digital transformation of the educational environment of the university
H Henseruk, B Buyak, V Kravets, H Tereshchuk, M Boiko
62020
Tsyfrova kompetentnist yak odna iz profesiino znachushchykh kompetentnostei maibutnikh uchyteliv [Digital competence as one of the professionally significant competencies of …
HR Henseruk
Open educational e-environment of modern University 6, 8-16, 2019
62019
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності
БМ Шиян, ГР Генсерук
Вісник Чернігівського державного педагогічного універ ситету імені ТГ …, 2006
62006
Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання інформаційних технологій у професійній діяльності
ГР Генсерук
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 0
5
The use of information and communication technologies in training ecology students
I Barna, L Hrytsak, H Henseruk
EDP Sciences, 2020
42020
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах
СВ Мартинюк, ГР Генсерук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
42018
Розробка eлeктронного навчально-мeтодичного комлeксу з інформатики для 7 класу
СВ Мартинюк, ГР Генсерук, М Козбур, І Горак
ТНПУ, 2016
42016
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики …
С Мартинюк, Г Генсерук
Тернопіль, 0
4
Features of utilization information and communication technology in the process of teaching the “Environmental Impact Assessment” course
IM Barna, LR Hrytsak, HR Henseruk, SH Lytvynova
32020
Some advanced experience of the development of teachers’ digital competence
H Henseruk
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
32019
Формування інформаційної культури викладача вищої школи/Галина Генсерук
Г Генсерук
Вісник Львів. ун-ту. Серія педаг.–2009.–Вип 25, 89-93, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20