Галина Генсерук
Галина Генсерук
Доцент кафедри інформатики та методики її навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності в процесі вивчення курсів “педагогічні технології навчання” та …
Г Генсерук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
722007
Розробка ЕНМК з інформатики для 7 класу та середовище його розгортання
М Козбур, І Горак
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
162017
Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 7 класу та середовища його розгортання
М Козбур, С Мартинюк, Г Генсерук
152019
Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти
ГР Генсерук, СВ Мартинюк
82020
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності
БМ Шиян, ГР Генсерук
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.–Серія …, 2006
62006
Система підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання інформаційних технологій у професійній діяльності
ГР Генсерук
Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки …, 2005
62005
Пiдготовка майбутнiх учителiв фiзичної культури до застосування iнформацiйних технологiй у професiйнiй дiяльностi
ГР Генсерук
62005
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики …
С Мартинюк, Г Генсерук
Тернопіль, 0
5
Цифрова компетентність як одна із професійно значущих компетентностей майбутніх учителів
ГР Генсерук
42019
Розробка eлeктронного навчально-мeтодичного комлeксу з інформатики для 7 класу
СВ Мартинюк, ГР Генсерук, М Козбур, І Горак
ТНПУ, 2016
42016
Використання ЕНМК на уроках інформатики у 5–7 класах
СВ Мартинюк, ГР Генсерук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
32018
Формування інформаційної культури викладача вищої школи/Галина Генсерук
Г Генсерук
Вісник Львів. ун-ту. Серія педаг.–2009.–Вип 25, 89-93, 2009
32009
Genseruk GR Vіsnik Chernіgіvskogo derzhavnogo pedagogіchnogo unіversitetu [Journal of Chernihiv State Pedagogical University]
BM Shiyan
Chernіgіv 35, 346-352, 2006
32006
Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до використання інформаційних технологій у фізичному вихованні школярів в процесі викладання медико-біологічних дисциплін
ГР Генсерук
Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичної культури …, 2004
22004
Формування професійної компетентності майбутніх тренерів засобами інформаційного середовища MOODLE
ГР Генсерук, ОЯ Романишина
Вісник Національного університету оборони України, 26-31, 2013
12013
Професійна компетентність майбутнього вчителя: цілі та механізми формування
ММ Бойко, ГР Генсерук, ОІ Петришина
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Застосування цифрових технологій для формувального оцінювання в процесі підготовки майбутніх учителів
ГР Генсерук, МІ Громяк
2020
Розробка eлeктронного навчально-мeтодичного комплексу з інформатики «Вибірковий модуль: графічний дизайн»
НО Музичка, ГР Генсерук
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2020
2020
Цифрові технології як засіб підвищення якості освітнього процесу закладу вищої освіти
ГР Генсерук, ММ Бойко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Основні тенденції застосування комп’ютерної графіки
ВС Вишневський, ГР Генсерук
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20