Кафедра загальної біології та екології
Кафедра загальної біології та екології
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ПГФ, кафедра загальної біології та екології
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Рослини України під охороною Бернської конвенції
ТС Вініченко
К.: Мінприроди України, 2006
472006
Методика викладання природознавства
ЛК Нарочна, ГВ Ковальчук, КД Гончарова
Київ : Вища школа, 1990
331990
Аналіз рослинного покриву північно-східного Лісостепу України
ІВ Гончаренко
Український фітоценологічний збірник.–Сер. А, вип 1, 19, 2003
322003
під заг. ред. ТЛ Андрієнко
З скарби Сумщини
Суми: Джерело, 2001
312001
Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України
ІО Дудка, ВП Гелюта, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ...
Національна Академія наук України, Інститут ботаніки ім. МГ Холодного, 2009
222009
Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин
МІ Стеблянко, КД Гончарова, НГ Закорко
К.: Вища шк, 1995
191995
Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин
МІ Стеблянко, КД Гончарова, НГ Закорко
К.: Вища школа, 1995
191995
Проблема происхождения жизни
ЯМ Данько
Суми: Університетська книга, 2001
15*2001
Гриби та грибоподібні організми національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»
ІО Дудка, МП Придюк, ЮІ Голубцова, ТВ Андріанова, КК Карпенко
Суми: ВТД «Університетська книга», 2009
132009
Нові та рідкісні для України види макроміцетів із північно-східної частини Лівобережного Лісостепу
КК Карпенко
Український ботанічний журнал, 34-40, 2004
92004
Нові для Української РСР види шапинкових грибів
КК Карпенко
Український ботанічний журнал 45 (1), 54-56, 1988
81988
Макроміцети заповідних територій Сумської області
КК Карпенко
Суми : ПП Вінниченко М.Д., 2011
72011
Макроміцети заповідних територій Сумської області
КК Карпенко
Суми : ПП Вінниченко М.Д., 2009
72009
Рослинність Сумської області, її сучасний стан і проблеми охорони
ВА Карпенко, К.К., Ковтун
Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині 1, 33-59, 1996
71996
Створення та використання комп'ютерних презентацій під час навчання біології
Л Міронець
Рідна школа, 40-42, 2008
62008
Будова рослинного організму
ІВ Гончаренко
Суми: ВТД «Університетська книга», 2004
62004
Рослини, занесені до Червоної книги України, що виявлені на території Сумської області
КК Карпенко, АП Вакал, ОС Родінка
Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині 5, 7-42, 2000
6*2000
Зміни екотопів лучного степу „Михайлівська цілина” (Сумська область, Україна) в ході резерватної сукцесії
ВС Ткаченко, ГМ Лисенко, АП Вакал
Український ботанічний журнал 50 (3), 44-51, 1993
51993
Нові знахідки копрофільних аскоміцетів з Криму
ЮІ Голубцова, ІГ Мікос, ОЮ Акулов
42010
Нові для України види копрофільних аскоміцетів. I. Піреноміцети та локулоаскоміцети
ЮІ Голубцова
Український ботанічний журнал, 701-710, 2008
42008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20