Кафедра загальної біології та екології
Кафедра загальної біології та екології
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ПГФ, кафедра загальної біології та екології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Рослини України під охороною Бернської конвенції
ТС Вініченко
К.: Мінприроди України, 2006
582006
Методика викладання природознавства
ЛК Нарочна, ГВ Ковальчук, КД Гончарова
Київ : Вища школа, 1990
421990
Під заг. ред. д. б. н. ТЛ Андрієнко
З скарби Сумщини
Суми: Джерело, 2001
412001
Аналіз рослинного покриву північно-східного Лісостепу України
ІВ Гончаренко
Український фітоценологічний збірник.–Сер. А, вип 1, 19, 2003
312003
Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин: Навч. посібник
МІ Стеблянко, КД Гончарова, НГ Закорко
К. Вища шк 384, 1995
251995
Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин
МІ Стеблянко, КД Гончарова, НГ Закорко
К.: Вища школа, 1995
25*1995
Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України
ІО Дудка, ВП Гелюта, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ...
Національна Академія наук України, Інститут ботаніки ім. МГ Холодного, 2009
222009
Проблема происхождения жизни
ЯМ Данько
Суми: Університетська книга, 2001
18*2001
Гриби та грибоподібні організми національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»
ІО Дудка, МП Придюк, ЮІ Голубцова, ТВ Андріанова, КК Карпенко
Суми: ВТД «Університетська книга», 2009
132009
Макроміцети заповідних територій Сумської області
КК Карпенко
Суми : ПП Вінниченко М.Д., 2011
102011
Макроміцети заповідних територій Сумської області
КК Карпенко
Суми : ПП Вінниченко М.Д., 2009
102009
Нові та рідкісні для України види макроміцетів із північно-східної частини Лівобережного Лісостепу
КК Карпенко
Український ботанічний журнал, 34-40, 2004
102004
Шляхи охорони рідкісних видів рослин Сумської області
ОС Родінка
Вісник Львівського університету.–2004.–Вип 36, 91-95, 2004
92004
Рослини, занесені до Червоного списку Сумської області
ОС Родінка, КК Карпенко, АП Вакал, ІВ Гончаренко
Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині 6, 120, 2004
82004
Рослинність Сумської області, її сучасний стан і проблеми охорони
ВА Карпенко, К.К., Ковтун
Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині 1, 33-59, 1996
81996
Нові для Української РСР види шапинкових грибів
КК Карпенко
Український ботанічний журнал 45 (1), 54-56, 1988
81988
Будова рослинного організму
ІВ Гончаренко
Суми: ВТД «Університетська книга», 2004
72004
Рослини, занесені до Червоної книги України, що виявлені на території Сумської області
КК Карпенко, АП Вакал, ОС Родінка
Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині 5, 7-42, 2000
7*2000
Створення та використання комп'ютерних презентацій під час навчання біології
Л Міронець
Рідна школа, 40-42, 2008
62008
Основи сільського господарства
БМ Польський, МІ Стеблянко, РД Чмир, ВС Яворський
БМ Польський, Стеблянко МІ, РД Чмир, ВС Яворський ВС—К.: Вища школа, 1991
61991
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20