Анжелина Шишко
Анжелина Шишко
к.пед.н.,доцент кафедри перекладу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Підтверджена електронна адреса в kdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови із застосуванням нових інформаційних та комунікаційних технологій
А Шишко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, с.225-229, 2009
372009
Формування педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови у процесі магістерської підготовки
А Шишко
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2008
372008
Особливості навчання англомовного академічного письма
ГЛ Анжеліна Шишко
Наукові записки. Серія: «Філологічні науки», Кіровоград, КДПУ імені В …, 2011
8*2011
Комунікативна компетенція як складова педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови
А Шишко
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
62015
Формування педагогiчної компетентностi майбутнього викладача iноземної мови у процесi магiстерської пiдготовки
АВ Шишко
62008
Основи педагогічної компетентності майбутніх викладачів іноземної мови
А Шишко
62008
Складові педагогічної компетентності майбутнього викладача іноземної мови
А Шишко
Вісник Черкаського університету. Вип.115. Серія: педагогічні науки, с.155-162, 2007
42007
Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя
АВ Шишко
Наукові записки. Сер.: Педагогічні науки.–2005.–Вип, 234-237, 2005
42005
Сутність та структура іншомовної комунікативної компетентності майбутніх викладачів англійської мови для економічних спеціальностей
НЯ Скіба
Педагогічний альманах, 132-138, 2018
22018
Виразні засоби та стилістичні прийоми синтаксису в текстах міжнародних документів
Л Ярова
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
22015
Компетентнісний підхід до професійно-педагогічної підготовки викладачів іноземної мови
ОШ Анжеліна Шишко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, с. 165-169, 2015
2*2015
Проблема формування професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної терапії в сучасних умовах
ЯВ Суворова
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
12017
Компетентнісний підхід до навчання перекладу з іноземної мови в економічних ВНЗ
А Шишко
Наукові записки. Серія: «Філологічні науки», Кіровоград, КДПУ імені В …, 2012
12012
Фонетична структура французьких запозичень в аспекті британської вимовної норми
ША В.
Закарпатські філологічні студії 2 (13), С.180-184, 2020
2020
Граматичні трансформації в художньому перекладі
ЛГА Шишко А.В.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія 4 …, 2019
2019
The value of literary translation as one of the forms of intercultural communication
ЛГА Шишко А.В.
Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: тези …, 2019
2019
Іншомовні ознаки у фонетичній структурі лексичних запозичень
ША В.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, С. 170-172, 2019
2019
Innovative technologies in translation teaching
АВ Шишко
Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону / Тези доповідей …, 2018
2018
Особливості функціонування абревіатур та скорочень у сучасному англомовному суспільно-політичному дискурсі: лінгвокультурологічний аспект
АВ Шишко, ГА Луканська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія …, 2018
2018
International confectionery corporation roshen – leader of the national market of confectionery products
АЗ Анжеліна Шишко
Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону / Тези доповідей …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20