Бабанин Александр Борисович; Бабанін Олександр Борисович; Babanin
Бабанин Александр Борисович; Бабанін Олександр Борисович; Babanin
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ, ЩО ВИЧЕРПАЛИ РЕСУРС
ВФ Головко, ОБ Бабанін, НС Брайковська
162003
Прогнозування збільшення ресурсу тягових зубчатих передач електропоїздів за рахунок удосконалення технології ремонту
ОБ Бабанін, ВІ Громов
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
52014
Rationale for the type of the membership function of fuzzy parameters of locomotive intelligent control systems
ТВ Бутько, ОБ Бабанін, ОМ Горобченко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (3 (73)), 4-8, 2015
32015
Визначення цільової функції для оптимізації процесу керування в ергатичній системі Машиніст–СППР–Поїзд на підставі критерію корисності
ОБ Бабанін, ОМ Горобченко
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету …, 2014
12014
Наукові основи вдосконалення технології контролю, діагностування та матеріально-технічного забезпечення при технічному обслуговуванні локомотивів
ОБ Бабанін
ОБ Бабанін.–Харків: УкрДАЗТ, 2001.–36 с, 2001
12001
Основи експлуатації локомотивів
ОБ Бабанін, ДС Жалкін, СГ Жалкін
2020
Організація та технологія екіпірування локомотивів
ОБ Бабанін, СГ Жалкін
2018
Організація та планування роботи локомотивних бригад
ОБ Бабанін, СГ Жалкін
2018
Тягова територія локомотивного депо
ОБ Бабанін, СГ Жалкін
2018
До оцінки ефективності сервісного обслуговування магістральних тепловозів
ОБ Бабанін, АО Сиротенко
Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій …, 2018
2018
Теорія та конструкція рухомого складу високошвидкісного транспорту
СВ Панченко, ОБ Бабанін, АО Каграманян, ЮМ Дацун
УкрДУЗТ, 2018
2018
Організація технічних обслуговувань локомотивів
ОБ Бабанін, СГ Жалкін
2017
Аналіз методів діагностування паливної апаратури дизелів
ОБ Бабанін, ОВ Буцький
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
2017
Локомотивне господарство
ОБ Бабанін, СГ Жалкін
2016
Підвищення точності комп'ютерної системи для випробування енергетичних систем тепловозів
ОБ Бабанін, ЄВ Сироватський, ДО Відіборов, АБ Бабанин, ...
УкрДУЗТ, 2016
2016
Модель оцінки ресурсу тягової передачі моторвагонного рухомого складу
ОБ Бабанін, СЕ Яровий, ВІ Бульба
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Синтез структури енергозберігаючої системи підтримки прийняття рішень для локомотивних бригад
ОБ Бабанін, ДВ Ломотько, ОМ Горобченко, АБ Бабанин, ...
УкрДУЗТ, 2015
2015
ОБґРУНТУВАННЯ ВИДУ ФУНКЦії ПРИНАЛЕЖНОСТі НЕЧіТКИХ ПАРАМЕТРіВ ЛОКОМОТИВНИХ іНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
ТВ Бутько, ОБ Бабанін, ОМ Горобченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (3 (73)), 2015
2015
ОБґРУНТУВАННЯ ВИДУ ФУНКЦії ПРИНАЛЕЖНОСТі НЕЧіТКИХ ПАРАМЕТРіВ ЛОКОМОТИВНИХ іНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ
ТВ Бутько, ОБ Бабанін, ОМ Горобченко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (3 (73)), 2015
2015
Моделювання дій локомотивних бригад в ергатичній системі «машиніст-поїзд» за допомогою логіки предикатів
ОБ Бабанін, ОМ Горобченко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20