Подписаться
Nadiia Postrygach / Nadia Postryhach / Надежда Постригач / Надія Постригач
Nadiia Postrygach / Nadia Postryhach / Надежда Постригач / Надія Постригач
Institute for pedagogical studies and adult education of National Pedagogical Academy of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipood.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика
НОП Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко
монографія, 280 с., 2014
262014
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі
НМ Авшенюк, ВО Кудін, ОІ Огієнко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
ІПООД НАПН України, 2011
262011
Інноваційні аспекти професійного розвитку вчителів в Італії
НО Постригач
132015
Професійний розвиток учителів Грецької Республіки: сучасний стан та проблеми
НО Постригач
Теорія і практика управління соціальними системами, 2012
122012
Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів
НМ Авшенюк, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ОІ Огієнко, ...
ТОВ" ДКС Центр", 2017
92017
Європейська професійна освіта: ретроспективний аналіз і сьогодення
НО Постригач
Зб. наук. пр./Держ. прикордонна служби України, Нац. акад. Держ …, 2009
82009
Підвищення кваліфікації учителів у європейському регіоні: проблеми, перспективи
НО Постригач
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2013
62013
Концептуальні моделі професійної підготовки учителя в країнах ЄС на зламі століть
П Надія
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка …, 2014
52014
Профессиональное развитие учителей как субъектов международного образовательного пространства
НО Постригач
Проблемы современного образования, 143-149, 2013
52013
Історичні передумови децентралізації освіти Королівства Іспанія
Н Постригач
Порівняльно-педагогічні студії, 49-53, 2012
52012
Теорія і практика впровадження Болонського процесу в систему вищої освіти Греції
НО Постригач
Педагогіка та психологія, 139-145, 2006
52006
Вплив нелетальних доз іонізуючої радіації і спіруліни на біохімічні та ультраструктурні показники стану сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу щурів
НО Постригач
К., 2002, 2002
52002
Модель підготовки вчителя, орієнтованої на школу в Греції
НО Постригач
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
42016
Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки
ЛМ Дяченко, ММ Марусинець, НВ Пазюра, НО Постригач, ...
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
42016
Розвиток неперервної педагогічної освіти Італії у XXI столітті
НО Постригач
International scientific journal, 31-35, 2015
42015
Історичні передумови процесу децентралізації освіти королівства Іспанія
Н Постригач
Порівняльно-педагогічні студії 4, 14, 2012
42012
Модернизационные аспекты повышения квалификации педагогов в Южной Европе и Украине
НО Постригач
Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров, 31-39, 2016
32016
Ретроспективний аналіз розвитку європейського виміру у громадянській освіті вчителів
НО Постригач
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2012
32012
Розвиток педагогічної освіти в Італійській республіці наприкінці XX-на початку XXI ст.
НО Постригач
Видавничий центр" Вектор", 2011
32011
Структурна організація вищої освіти в Королівстві Іспанія
НО Постригач
Педагогічна теорія і практика: зб. наук. пр./[редкол.: ЛВ Артемова (голова …, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20