Nadiia Postrygach / Nadia Postryhach / Надежда Постригач / Надія Постригач
Nadiia Postrygach / Nadia Postryhach / Надежда Постригач / Надія Постригач
Institute for pedagogical studies and adult education of National Pedagogical Academy of Ukraine
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі
НМ Авшенюк, ВО Кудін, ОІ Огієнко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
ІПООД НАПН України, 2011
102011
Інноваційні аспекти професійного розвитку вчителів в Італії
НО Постригач
82015
Профессиональное развитие учителей как субъектов международного образовательного пространства
НО Постригач
Проблемы современного образования, 2013
42013
Професійний розвиток учителів Грецької республіки: сучасний стан та проблеми
НО Постригач
Теорія і практика управління соціальними системами, 2012
42012
Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика
НОП Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. Дяченко
монографія, 280 с., 2014
32014
Розвиток неперервної педагогічної освіти Італії у XXI столітті
НО Постригач
International scientific journal, 31-35, 2015
22015
FOREIGN APPROACHES TO DETERMINING THE CATEGORIES OF TEACHERS’ PROFESSIONALIZATION AND PROFESSIONALISM IN THE SYSTEM OF CONTINUING ADVANCED TRAINING
N Postryhach
Comparative Professional Pedagogy 4 (4), 46-52, 2014
22014
Підвищення кваліфікації учителів у європейському регіоні: проблеми, перспективи
НО Постригач
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 55-61, 2013
22013
Європейська професійна освіта: ретроспективний аналіз і сьогодення
Н Постригач
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/znpnapv/2008_2009 …, 0
2
Тенденції професійного розвитку вчителів у країнах Європейського Союзу і Сполучених Штатах Америки
ЛМ Дяченко, ММ Марусинець, НВ Пазюра, НО Постригач, ...
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2016
12016
Концептуальні моделі професійної підготовки учителя в країнах ЄС на зламі століть
П Надія
Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія «Педагогіка …, 2014
12014
Історичні передумови децентралізації освіти Королівства Іспанії
Н Постригач
Порівняльно-педагогічні студії, 2012
12012
Історичні передумови процесу децентралізації освіти королівства Іспанія
Н Постригач
Порівняльно-педагогічні студії, 14, 2012
12012
Розвиток педагогічної освіти в Італійській республіці наприкінці XX-на початку XXI ст.
НО Постригач
Видавничий центр" Вектор", 2011
12011
СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОРОЛІВСТВІ ІСПАНІЯ
НО Постригач
12011
Професійна підготовка педагогічного персоналу в європейських країнах середземноморського регіону
Н Постригач
Імідж сучасного педагога. Підготовка вчителя в умовах глобалізації 10 (99 …, 2009
12009
Професійна підготовка педагогічного персоналу в Греції
НО Постригач
Вісник Глухівського державного педагогічного університету, 157-161, 2008
12008
Зарубіжний досвід застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у професійному становленні вчителя
НО Постригач
Наукові записки. Психолого-педагогічні науки, 142-144, 2008
12008
Ретроспективний аналіз розвитку освіти дорослих у Грецькій Республіці (1981-2011)
НО Постригач
Мукачівський державний університет, 2018
2018
Неперервна педагогічна освіта в зарубіжних країнах
НМ Авшенюк, КВ Годлевська, ЛМ Дяченко, КВ Котун, ММ Марусинець, ...
ДКС Центр, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20