Павліченко Олена Феодосіївна (Вознюк, Pavlichenko)
Павліченко Олена Феодосіївна (Вознюк, Pavlichenko)
ДУ "Український НДІ промислової медицини"
Підтверджена електронна адреса в ndiprommed.com
НазваПосиланняРік
Дослiдження залежностi антропометричних показникiв новонароджених вiд рiвня забруднення атмосфери методом математичного моделювання
ВФ Богоявленська, ПС Базовкiн, ОГ Бичова, АВ Сташенко, ГО Екiмова, ...
Мед. перспективи 5 (4), 128-133, 2000
62000
Застосування вибухових речовин нового покоління, їхня токсичність та екобезпека
ОФ Павліченко
Український журнал з проблем медицини праці, 66-76, 2012
22012
Захворюваність працівників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках, за даними поглиблених медичних оглядів
АМ Нагорна, ОФ Павліченко
Український журнал з проблем медицини праці, 31-37, 2012
22012
Порівняльна характеристика умов праці в процесі підготовки вибухових робіт із застосуванням емульсійних вибухових речовин і таких, що містять тринітротолуол
ОФ Павліченко
Вестник гигиены и эпидемиологии 16 (1), 15-20, 2012
22012
Захворюваність з тимчасовою непрацездатністю в працівників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках
ОФ Павліченко
Вестник гигиены и эпидемиологии 12 (2), 248-252, 2008
12008
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ДІТЕЙ 2-3 РОКІВ ЖИТТЯ КРИВОРІЗЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ
МГ Карнаух, ВФ Богоявленська, АВ Харламова, ОФ Павліченко, ...
Гігієна населених місць, 363-367, 2007
1*2007
Організаційні заходи та медична профілактика виробничо обумовлених і професійних захворювань у працівників підприємств з ведення вибухових робіт
ОФ Павліченко
Український журнал з проблем медицини праці, 55-61, 2016
2016
Гігієнічні основи профілактики несприятливої дії шуму на працівників, які ведуть вибухові роботи на відкритих гірничих розробках
ОФ Павліченко
Гігієна населених місць, 183-187, 2014
2014
Гігієна праці на відкритих гірничих розробках
ОФ Павліченко
ДУ "ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН УКРАЇНИ", 2013
2013
Профілактика професійних захворювань у працівників, які ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках
Карнаух, М.Г., Богоявленська, В.Ф., Павліченко, О.Ф., Харламова, А.В ...
Методичні рекомендації. Міністерство охорони здоров’я України. Український …, 2012
2012
Стан здоров’я та профілактика виробничо-обумовлених захворювань у працівників відкритих гірничих розробок
ВФ Богоявленська, ОФ Павліченко
Матеріали ХV з’їзду гігієністів України “Гігієнічна наука та практика …, 2012
2012
Профілактика професійних захворювань у працівників, які ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках
ОФ Павліченко
Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Настоящи …, 2012
2012
Оцінка ризику виникнення виробничо-обумовленої захворюваності з тимчасовою непрацездатністю у працівників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках
ОФ Павліченко
ДУ "Український НДІ промислової медицини". Актуальні проблеми діагностики та …, 2010
2010
Рівні та структура захворюваності з тимчасовою непрацездатністю у робітників, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках
ОФ Павліченко
Вестник гигиены и эпидемиологии 13 (1), 138-142, 2009
2009
Професійна захворюваність тринітротолуоловою катарактою працівників основних професій, що ведуть підривні роботи на відкритих гірничих розробках
ОФ Павліченко
Матеріали ХІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, Тернопіль …, 2008
2008
Структура та частота виникнення природжених вад розвитку дітей в умовах Криворізького промислового регіону
Богоявленська, В.Ф., Харламова, А.В., Бичова, О.Г., Павліченко, О.Ф.
Гігієна населених місць, 419-423, 2007
2007
Вивчення токсичних властивостей нітродапу
ОФ Павліченко
Матеріали VІІІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, Тернопіль …, 2004
2004
Профілактика порушень репродуктивної функції у жіночого населення гірничодобувного та металургійного промислового регіону
Богоявленська, В.Ф., Базовкін, П.С., Бичова, О.Г., Харламова, А.В., Азима, Г ...
Методичні рекомендації, 2002
2002
Влияние комплекса загрязнителей окружающей среды горнодобывающего и металлургического промышленного региона на потомство белых крыс F 1
В.Ф. Богоявленская, Е.Г. Бичевая, А.В. Сташенко, А.А.Екимова, Е.Ф. Вознюк
Гигиена и санитария, 21-23, 2001
2001
Effects of a complex of environmental pollutants in the mining-and metallurgy-industry areas on albino rat generation F1
VF Bogoyavlenskaya, YG Bichevaya, AV Stashenko, AA Yekimova, ...
GIGIENA I SANITARIIA, 21-22, 2001
2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20