Оксана Гомотюк
Оксана Гомотюк
професор, доктор історичних наук, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. ХІХ-перша третина ХХ ст.): монографія
ОЄ Гомотюк
Економічна думка, 2007
112007
Психологія і суспільство
АВ Фурман, АН Гірняк, ОЄ Фурман, ЮІ Яковенко, НО Колісник, ...
Український теоретико–методологічний соціогуманітарний часопис, 94-99, 2010
72010
Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті pp. XIX-перша третина XX ст.)
ОЄ Гомотюк
42007
Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження
О Гомотюк, І Недошитко
Мандрівець, 48-53, 2014
32014
Інноваційні технології підготовки фахівця-документознавця у Тернопільському національному економічному університеті
ОЄ Гомотюк
32012
Ідеї української державності в українознавчих дослідженнях української діаспори міжвоєнного періоду
О Гомотюк
Діаспора як чинник утвердження держави України у міжна родній спільноті: Зб …, 2006
32006
Націєтворчий гімн українському селу
О Гомотюк
Психологія і суспільство, 32-35, 2010
22010
НаціоНальНа ідея в рецепції еліти КиївсьКої та ГалицьКо-волиНсьКої держав
О Гомотюк
Мандрівець, 2010
22010
Здобутки міжвоєнного українознавства на теренах Західної України
О Гомотюк
Мандрівець, 2006
22006
Образ Тараса Шевченка в суспільній/індивідуальній пам’яті
ОЄ Гомотюк
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
12018
Ціннісні орієнтації української еліти княжої доби
О Гомотюк
ТНЕУ, 2012
12012
Цінне дослідження з історії інституціоналізації документознавств
ОЄ Гомотюк
Архіви України, 318-321, 2009
12009
Генезис правового регулювання відносин у сфері захисту комерційної таємниці
О Гомотюк, Т Сліпченко
Актуальні проблеми правознавства, 82-86, 2018
2018
Сторична освіта в Україні: проблеми і перспективи
ОЄ Гомотюк
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
2017
Особливості рекламної діяльності у сфері книговидання
Г Гнатків
Тернопіль: ТНЕУ, 2017
2017
" Слово про закон і благодать" у формуванні історико-правових та інформаційно-культурних традицій середньовічного часу
ОЄ Гомотюк
Тернопіль, Економічна думка ТНЕУ, 2017
2017
Інформаційно-культурний простір Київської Русі
О Гомотюк
Видавництво Львівської політехніки, 2017
2017
Документознавча освіта в Україні: сучасні реалії та міжнародний досвід
ОЄ Гомотюк
Вінниця: ДонНУ, 2016
2016
Джерела вивчення історії вищого навчального закладу
О Гомотюк
Полтава: ПолтНТУ, 2016
2016
Соціокультурна компетентність фахівця із" інформаційної, бібліотечної та архівної справи"
ОЄ Гомотюк
Київ, ДУТ, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20